Start Omhoog Leespreken Biografie Hulp Links Contact

Oude Testament

Omhoog
Oude Testament
Nieuwe Testament
Heidelbergse Cat.
Bijbel Lezingen

 

 

  

 

    

 

 

 

 

horizontal rule

Klik op een bijbeltekst om de details te zien en de preek te beluisteren of te downloaden.

Hoe u een preek kunt beluisteren of op cd zetten kunt u vinden onder het tabblad 'Hulp'. Het aantal preken zal in de loop van de tijd uitgebreid worden.

horizontal rule

 

 

Oude Testament:

Bijbelgedeelte Thema Bijzonderheid Plaatsingsdatum
Genesis 3 vers 15 Onverbiddelijke strijdt, wondere verlossing. . 12-sep-2009
Genesis 3 vers 9 Gods eerste Advent Advent. 01-apr-2005
Genesis 3 vers 9 1e Verlossingswoord tot de Mensheid gesproken Advent. 12-sep-2009
Genesis 4 vers 3 t/m 5 Een gem. Dankdag buiten Edens hof. Dankdag 01-mrt-2005
Genesis 4 vers 3 t/m 8 Tweeerlei Dank-offer. Dankdag 12-sep-2009
Genesis 5 vers 28 en 29 Troost over het werk onzer handen. Dankdag Doopdienst 12-sep-2009
Genesis 6 vers 14a Een oproep tot het bouwen van de Ark. Nieuwjaarsmorgen 01-mrt-2005
Genesis 6 vers 3 Een Goddelijke Waarschuwing. . 12-sep-2009
Genesis 7 vers 1 Ga gij en uw ganse huis in de Ark. Bevest. Lidmaten. 12-sep-2009
Genesis 12 vers 1 t/m 3 Abrahams roeping. . 01-apr-2005
Genesis 13 vers 11 en 12 Lots keuze . 01-apr-2005
Genesis 15 vers 1 t/m 6 Geloofsversterking. . 12-sep-2009
Genesis 15 vers 11 Het bewaren van de "Verbondstekenen". Nabetr. H.A. 12-sep-2009
Genesis 18 vers 19 Een openbaring van God aan Abram. . 01-mrt-2005
Genesis 19 vers 17 en 26 Tweeërlei Weg Voorber. H.A. 02-okt-2009
Genesis 19 vers 17 t/m 26 De beproeving op de weg naar Zoar. Voorber. H.A. 01-mrt-2005
Genesis 21 vers 17 De verhoring van de Stem van Ismael . 02-okt-2009
Genesis 22 vers 1 t/m 2 13 Het Wonder van de Moria. . 01-apr-2005
Genesis 22 vers 5b Abrams aanbidding op de Moria. . 10-jun-2009
Genesis 25 vers 27 Maar Jacob werd een oprecht Man. . 04-mei-2005
Genesis 32 vers 24 t/m 31 Gebedsworsteling. Biddag 02-okt-2009
Genesis 33 vers 9 t/m 11 Hoe groot is Uw bezit? Veel of Alles! . 02-okt-2009
Genesis 35 vers 2 en 3 Dankdag als een antwoord op Gods Trouw Dankdag 02-okt-2009
Genesis 39 vers 2 De Heere WAS met Jozef. . 02-okt-2009
Genesis 45 vers 1 Jozef openbaart Zich aan Zijn Broeders. . 02-dec-2009
Genesis 45 vers 26 t/m 28 Jozef leeft nog! . 04-mei-2005
Genesis 49 vers 18 Jacobs geloofsverwachting Nabetr. H.A. 02-dec-2009
Genesis 49 vers 18 Jacobs geloofsverwachting. Advent. 04-mei-2005
Exodus 5 vers 1 t/m 24 Oorzaak en Doel van de Kerkhervorming. Hervormingsdienst 26-mei-2005
Exodus 8 vers 1 De uitleiding uit "het Diensthuis". . 02-dec-2009
Exodus 14 vers 14 Stil zijn voor God. . 02-dec-2009
Exodus 15 vers 23 t/m 27 Hoe God een murmurerend volk toch Zegent. . 26-mei-2005
Exodus 16 vers 7 Het brood der Heerlijkheid . 26-mei-2005
Exodus 17 vers 11 Hoe overwint de Kerk de Wereld. . 02-dec-2009
Exodus 17 vers 11 Over de Kracht van het Gebed. . 26-mei-2005
Exodus 28 vers 36 t/m 38 De ongerechtigheid der Heilige Dingen Dankdag 28-jun-2005
Exodus 32 vers 9 t/m 14 Mozes voorbede voor een schuldig volk . 02-dec-2009
Leviticus 10 vers 1 t/m 3 Eigenwillige Godsdienst ontdekt Dankdag 02-dec-2009
Numeri 10 vers 29 t/m 32 Een dringende nodiging in het geloof gedaan Biddag 02-dec-2009
Numeri 14 vers 24 Kaleb, een Man met een andere Geest. . 02-dec-2009
Numeri 14 vers 24 Kaleb stelt het Evangelie tegen de revolutie . 28-jun-2005
Numeri 21 vers 7 t/m 9 Giftige slangen voor murmurerend Israel. . 28-jun-2005
Numeri 21 vers 8 Eerst door God Geslagen, daarna Genezen . 28-jun-2005
Numeri 24 vers 17 t/m 19 De Ster uit Jacob heerst over Zijn vijanden. Advent. 10-aug-2005
Deuteronomium 32 vers 11 en 12 Gods opvoedende leiding. Dankdag 10-aug-2005
Deuteronomium 32 vers 11 en 12 Thema onbekend . 10-jun-2009
Deuteronomium 32 vers 4 Het lied van de Rotssteen Oudejaarsavond 02-dec-2009
Deuteronomium 32 vers 4a Mozes Zwanenzang. Lied van de Rotssteen. Oudejaarsavond 10-aug-2005
Jozua 3 vers 17 De Ark des Heeren in de Jordaan. . 10-jun-2009
Jozua 6 vers 25 Het geloof van Rachab. . 02-dec-2009
Richteren 6 vers 14 Een bemoedigend begin Nwjaar Bevest. Oud. Treuren 01-sep-2005
Richteren 10 vers 15 en 16 Gods mededogen aan Zijn schuldig volk Dankdag Doopdienst 02-dec-2009
Richteren 15 vers 15 t/m 19 Simson te Lechi. . 11-jan-2010
Richteren 16 vers 28 De verlossing van Simson. . 01-sep-2005
Ruth 1 vers 16 De keuze van Ruth. . 11-jan-2010
Ruth 2 vers 10 Ruths 1e ontmoeting met Boaz. . 11-jan-2010
Ruth 2 vers 13 en 14 De mildadigheid van Boaz Dankdag 29-sep-2005
Ruth 3 vers 9 Ruths 2e ontmoeting met Boaz haar Losser. . 11-jan-2010
1 Samuël 17 vers 47 David en Goliath. De krijg is des Heeren Voorber. H.A. 30-nov-2005
1 Samuël 26 vers 7 t/m 9 Chr. Lankmoedigheid door David beoefend. . 29-sep-2005
2 Samuël 18 vers 33 Davids treurzang over Zijn zoon Absalom. . 11-jan-2010
2 Samuël 23 vers 15 en 23 Davids verlangen naar Bethlehems Bornput . 28-okt-2005
1 Koningen 6 vers 7 God bouwt Zijn Huis hier op aarde. . 28-okt-2005
1 Koningen 17 vers 22 Elia's gebedsverhoring. . 28-okt-2005
1 Koningen 18 vers 41 t/m 46 Elia's gebed om water steunde op Gods belofte Doopdienst 28-okt-2005
1 Koningen 19 vers 19 t/m 21 Een Profeten roeping. Elia en Elisa. . 30-nov-2005
1 Koningen 19 vers 7 Elia's Godsontmoeting in de woestijn. . 30-nov-2005
2 Koningen 2 vers 11 Elia's hemelvaart Hemelvaartsdag. 30-nov-2005
2 Koningen 4 vers 1 t/m 7 Het Wonder van de stromende olie Dankdag 10-jun-2009
2 Koningen 4 vers 23 Het "gaan" tot de man Gods. Voorber. H.A. 30-nov-2005
2 Koningen 5 vers 14 Naaman genezen. . 30-jan-2010
2 Koningen 6 vers 4 t/m 7 Elia en het geleende ijzer. . 30-jan-2006
2 Koningen 7 vers 2 De hoofdman in de poort van Samaria . 30-jan-2006
2 Koningen 22 vers 10 en 11 Het hervonden Wetboek (Bijbel) . 30-jan-2010
2 Kronieken 14 vers 9 t/m 12 Het gebed van Asa,Koning van Juda. Voorber. H.A. 30-jan-2006
2 Kronieken 16 vers 7 t/m 10 Hoe de Godvrezende Koning Asa in Zonde viel. Biddag 30-jan-2006
2 Kronieken 16 vers 7 t/m 10 Hoe de Godvrezende Koning Asa in zonde viel. Biddag Middagdienst 30-jan-2010
Job 19 vers 25 t/m 27 Over de HOOGSTE WETENSCHAP! . 30-jan-2006
Job 42 vers 4 t/m 6 Over de vernedering van Job voor Zijn God. . 30-jan-2006
Psalm 14 vers 1 t/m 7 De totale verdorvenheid van de Mensen. . 30-jan-2006
Psalm 22 vers 28 en 29 Gods Genade brengt de einden de Aarde toe! . 30-jan-2006
Psalm 23 vers 1 De Heere is Mijn Herder. . 28-feb-2006
Psalm 23 vers 1 De Heere is MIJN HERDER . 30-jan-2010
Psalm 25 vers 12 t/m 14 De verborgenheden des Heeren. . 28-feb-2006
Psalm 27 vers 4 Leven nabij God Biddag Avonddienst 30-jan-2010
Psalm 27 vers 4 t/m 6 Davids ene begeerte! . 30-jan-2010
Psalm 43 vers 5 Een neergebogen Ziel getroost. . 28-feb-2006
Psalm 51 vers 14 en 15 Deel van het gebed van Davids zielenood! . 28-feb-2006
Psalm 51 vers 19 De Inhoud en de Waarde van het Offer Gods Voorber. H.A. 27-feb-2010
Psalm 51 vers 19 De Inhoud en Waarde van het Offer Gods. Voorber. H.A. 28-mrt-2006
Psalm 63 vers 1 t/m 4 De ware Hoop . 27-feb-2010
Psalm 68 vers 19 De hemelvaart van Jezus afgebeeld en voorzegd Hemelvaartsdag. 27-feb-2010
Psalm 68 vers 19 DeHemelvaart van Christus. Hemelvaartsdag. 28-mrt-2006
Psalm 73 vers 17 en 23 24 Asaf, die het met God niet meer zag zitten . 28-mrt-2006
Psalm 73 vers 23 en 24 Over "Het bij God ZIJN". Nabetr. H.A. 28-mrt-2006
Psalm 77 vers 14 God maakt zich Zelf aan ons bekend. . 27-feb-2010
Psalm 89 vers 16 t/m 19 Over "Het Welgelukzalige Volk". . 29-apr-2006
Psalm 90 vers 1 en 13 17 Een gebed van Mozes. Oudejaarsavond 29-apr-2006
Psalm 90 vers 1 t/m 17 Een gebed van Mozes. Biddag bevest. Lidmaten 27-feb-2010
Psalm 93 vers De Heere regeert de gehele Wereld. Biddag+bev. Ambtsdragers 03-apr-2010
Psalm 95 vers 7b en 8a Gods stem horen . 03-apr-2010
Psalm 105 vers 19 De beproeving van Jozef. . 29-apr-2006
Psalm 115 vers 12 De HEERE is onzer gedachtig geweest Oudejaarsavond 29-apr-2006
Psalm 119 vers 17 t/m 19 Een gebed om Licht en Leiding. . 03-apr-2010
Psalm 119 vers 19 Het vreemdelingschap van een gelovige. . 31-mei-2006
Psalm 119 vers 25 t/m 27 Over een "Zieleklacht" tot de levende God . 31-mei-2006
Psalm 126 vers 5 en 6 Een wenende Zaaier en een juichende Maaier! Dankdag 31-mei-2006
Psalm 130 vers 3 t/m 6 Een lied uit de diepte. . 31-mei-2006
Psalm 132 vers 17 en 18 Gods heerlijkheid voor David. Advent. 03-jul-2006
Psalm 143 vers 1 en 2 Een gebed om vertroosting in tegenspoed. Voorber. H.A. 03-jul-2006
Psalm 143 vers 12 Thema onbekend Voorber. H.A. 10-jun-2009
Psalm 146 vers 5 Het uitzicht op God Oudejaarsavond 03-jul-2006
Psalm 146 vers 5 De God van Jacob is een veilige toevlucht. Nieuwjaarsmorgen 03-apr-2010
Spreuken 4 vers 18 en 19 Het pad des Lichts en het pad der Duisternis. Nieuwjaarsmorgen 03-jul-2006
Prediker 12 vers 13 en 14 De slotsom van ons Leven. Oudejaarsavond 29-jul-2006
Prediker 12 vers 13 en 14 De slotsom van onze Levensgang. Oudejaarsavond 19-aug-2010
Hooglied 5 vers 16 Al wat aan Hem is, is gans begeerlijk. Herdenkingsdienst 25 jr 29-jul-2006
Jesaja 1 vers 16 t/m 18 Een dag van Rekenschap! Dankdag 19-aug-2010
Jesaja 1 vers 16 t/m 18 Het gericht Gods met Zijn Bondsvolk. Voorber. H.A. 29-aug-2006
Jesaja 1 vers 2 en 3 8 Israëls God, die in Zijn Toorn gedenkt. Voorber. H.A. 29-jul-2006
Jesaja 5 vers 1 en 2 Dankdag 1992 Dankdag 29-aug-2006
Jesaja 5 vers 1 en 2 Dankdag Dankdag 19-aug-2010
Jesaja 6 vers 3 Het 3 x Heilig der Serafeinen Oudejaarsavond 19-aug-2010
Jesaja 11 vers 1 en 2 De grond en de vrucht van de Hoop Advent. 19-aug-2010
Jesaja 11 vers 10 De Banier der volkeren. . 19-aug-2010
Jesaja 11 vers 10 De komst van het Vrederijk. Advent. 29-aug-2006
Jesaja 11 vers 10 De Messias en Zijn Vrederijk. . 19-aug-2010
Jesaja 11 vers 11 t/m 16 Een ernstige Roepstem tot bekering. . 29-aug-2006
Jesaja 31 vers 4 t/m 9 Een veilige schuilplaats in tijden van Nood. Biddag 29-sep-2006
Jesaja 32 vers 2 Thema onbekend . 29-sep-2006
Jesaja 40 vers 28 t/m 31 Een profetie voor de ballingen in Babel. . 19-aug-2010
Jesaja 40 vers 3 t/m 5 Adventsroeping Advent. 19-aug-2010
Jesaja 40 vers 30 en 31 Verwachting die NIET wordt beschaamd. . 30-okt-2006
Jesaja 42 vers 1 t/m 3 Het gelovig zien op Zijn Knecht. . 19-aug-2010
Jesaja 42 vers 6 en 7 Gods Knecht als Verlosser der volken Advent. 30-okt-2006
Jesaja 43 vers 12 Wie zijn het die Getuigen zijn. . 19-aug-2010
Jesaja 45 vers 22 Gods Roepstem tot aan het eide der Aarde. . 19-aug-2010
Jesaja 50 vers 1 en 2 Geen Scheidbrief. . 19-aug-2010
Jesaja 53 vers 12 Christus dood als losprijs voor overtreders Voorber. H.A. 30-okt-2006
Jesaja 53 vers 6 Verdwaalde schapen gered door de Herder . 30-okt-2006
Jesaja 54 vers 11 en 12 Het herstel van Sion uit haar diepe ellende. . 01-dec-2006
Jesaja 55 vers 1 Gods nodiging tot zielsverzadiging. Dankdag 01-dec-2006
Jesaja 55 vers 6 en 7 Wanneer en hoe wij God moeten zoeken. . 01-dec-2006
Jesaja 61 vers 1 t/m 3 Het evangelie naar Jesaja Advent. 30-dec-2006
Jesaja 61 vers 1 t/m 3 De aankondiging van de Gezalfde des Heeren. Advent. 01-dec-2006
Jesaja 61 vers 1 t/m 3 De Gezalfde des Heere! . 19-aug-2010
Jesaja 63 vers 1 t/m 4 Van de Zegepraal van Christus. . 19-aug-2010
Jesaja 63 vers 14 De Geest des Heeren geeft rust. . 30-dec-2006
Jeremia 3 vers 14 De nodiging tot bekering van de Heere! . 19-aug-2010
Jeremia 5 vers 24 Onbeantwoorde trouw en goedheid. Dankdag Doopdienst 19-aug-2010
Jeremia 31 vers 31 t/m 34 De Zegen van het Nieuwe Verbond. Doopdienst 19-aug-2010
Jeremia 45 vers 1 t/m 5 Gods handelen met Baruch in bange gerichten! Dankdag 27-feb-2007
Klaagliederen 3 vers 40 De Roepstem van God op het Oude Jaar Oudejaarsavond 19-aug-2010
Klaagliederen 3 vers 40 Inkeren tot ons zelf en wederkeren tot God! Oudejaarsavond 06-apr-2007
Ezechiël 11 vers 19b en 20 Vernieuwing des Harten! . 06-apr-2007
Ezechiël 17 vers 22 t/m 24 Thema onbekend Advent. 30-apr-2007
Ezechiël 34 vers 15 en 16 De Herder en Zijn schapen . 19-aug-2010
Ezechiël 47 vers 3 t/m 5 De stroom van Levend Water . 19-aug-2010
Daniël 3 vers 16 t/m 18 De beslistheid van het Geloof. . 19-aug-2010
Daniël 5 vers 25 t/m 30 Beltzazar's droom Dankdag 30-apr-2007
Daniël 6 vers 1 Geen overwinning dan door het gebed Nieuwjaarsmorgen 29-mei-2007
Hosea 1 vers 10 t/m 12 Gods ontferming in het Oordeel. . 19-aug-2010
Hosea 2 vers 13 en 14 Israel via Woestijn naar het Vaderland . 29-mei-2007
Hosea 2 vers 13 en 14 Israël via de woestijn naar het Vaderland. Nabetr. H.A. 19-aug-2010
Hosea 4 vers 16 Thema onbekend Dankdag 28-jun-2007
Hosea 14 vers 4 Een oproep om op God te vertrouwen. Biddag bevest. Lidmaten 02-okt-2010
Hosea 14 vers 6 Thema onbekend . 28-jun-2007
Hosea 14 vers 6 Geestelijke opleving . 02-okt-2010
Jona 1 vers 12 Jona als Gods Profeet! . 02-okt-2010
Jona 1 vers 12 Thema onbekend . 30-jul-2007
Jona 1 vers 7 Thema onbekend . 30-jul-2007
Jona 2 vers 2 Jona's gebed en Nineve's bekering. . 02-okt-2010
Jona 2 vers 2 en 3 10 Thema onbekend . 28-aug-2007
Jona 4 vers 10 en 11 Jona's toorn t.o. Gods barmhartigheid. . 02-okt-2010
Jona 4 vers 10 en 11 Thema onbekend . 28-aug-2007
Habakuk 2 vers 20 De Heere regeert! Nieuwjaarsmorgen 02-okt-2010
Habakuk 2 vers 20 Thema onbekend Nieuwjaarsmorgen 28-sep-2007
Zacharia 13 vers 1 Thema onbekend Advent. 28-sep-2007
Zacharia 13 vers 7 Oordeel en Genade! . 02-okt-2010
Zacharia 13 vers 9 Het overblijfsel dat zal gelouterd worden. . 02-okt-2010
Zacharia 13 vers 9 Het overblijfsel dat zal gelauterd worden. . 31-okt-2007
Zacharia 14 vers 20 en 21 Heiliging des Levens Dopen/Nabetrachting 31-okt-2007
Maleachi 3 vers 6 Thema onbekend Oudejaarsavond 04-dec-2007
Maleachi 3 vers 6 De trouwe zorg van de Heere over Jacob. Oudejaarsavond 02-okt-2010

           

 

 

Start Preken Leespreken Biografie Hulp Links Contact
 

www.DsHuisman.nl