Start Omhoog Leespreken Biografie Hulp Links Contact

Heidelbergse Cat.

Omhoog
Oude Testament
Nieuwe Testament
Heidelbergse Cat.
Bijbel Lezingen

 

 

  

 

    

 

 

 

 

horizontal rule

Klik op een tekst om de details te zien en de preek te beluisteren of te downloaden.

Hoe u een preek kunt beluisteren of op cd zetten kunt u vinden onder het tabblad 'Hulp'. Het aantal preken zal in de loop van de tijd uitgebreid worden.

horizontal rule

 

Heidelbergse Catechismus:

 

Zondag 1 Over de Enige Troost in Leven en Sterven 29-sep-2006
Zondag 1 vraag 1 Thema onbekend 03-jan-2005
Zondag 1 vraag 1 Thema onbekend 03-jan-2005
Zondag 1 vraag 2 Kennis van Zonde,Verlossing en Dankbaarheid. 03-jan-2005
Zondag 2 De "kennis" van onze Ellende 30-okt-2006
Zondag 2 vraag 3 en 4 De Wet is een Licht op ons pad. 03-jan-2005
Zondag 2 vraag 5 Toetsing van ons Leven aan de Wet van God. 03-jan-2005
Zondag 3 vraag 6 en 7 De verschrikkelijke Zondeval. 03-jan-2005
Zondag 3 vraag 8 De noodzaak van onze Wedergeboorte. 03-jan-2005
Zondag 4 vraag 9 t/m 11 3-voudige poging om onze straf te ontgaan. 03-jan-2005
Zondag 5 vraag 12 en 13 Over de behoefte van Verlossing. 03-jan-2005
Zondag 5 vraag 14 en 15 De Deur der Hoop in het Dal van Achor. 03-jan-2005
Zondag 6 De "Middelaar" geopenbaard 30-okt-2006
Zondag 6 vraag 16 t/m 18 De Middelaar geopenbaard. 03-jan-2005
Zondag 6 vraag 19 Jezus Christus geopenbaard in het Evangelie. 03-jan-2005
Zondag 7 Over het "Zaligmakend Geloof". 30-okt-2006
Zondag 7 Over het "Zaligmakend geloof". 30-okt-2006
Zondag 7 vraag 21 Over het waar Zaligmakend Geloof. 03-jan-2005
Zondag 7 vraag 22 en 23 Wat een Christen nodig is te geloven? 03-jan-2005
Zondag 8 de 3-eenheid van het Goddelijk Wezen 05-dec-2006
Zondag 8 vraag 24 en 25 De leer der Goddelijke. drie-eenheid. 03-jan-2005
Zondag 9 Geloof in de Vader van onze Heere Jezus 01-dec-2006
Zondag 9 vraag 26 Over het Vaderschap van God. 03-jan-2005
Zondag 10 vraag 27 Over de Voorzienigheid Gods 15-jan-2005
Zondag 10 vraag 28 Het "weten" van de voorzienigheid. 15-jan-2005
Zondag 11 vraag 29 30 Over de Naam van Jezus. 15-jan-2005
Zondag 12 vraag 31 De Gezalfde Gods als Profeet,Priester,Koning 15-jan-2005
Zondag 12 vraag 32 Het deelgenootschap aan Christus 15-jan-2005
Zondag 13 vraag 33 Over de Zoon en Kinderen Gods 15-jan-2005
Zondag 13 vraag 34 Over de Heere die de Zijnen gekocht heeft. 15-jan-2005
Zondag 14 vraag 35 36 Hoe Jezud Christus "Mens" werd. 15-jan-2005
Zondag 15 vraag 37 Het lijden van Christus in haar betekenis. 15-jan-2005
Zondag 15 vraag 38 39 Over Christus onder het strenge Recht v God. 15-jan-2005
Zondag 16 vraag 40 42 Over de dood van Jezus Christus. 15-jan-2005
Zondag 16 vraag 43 44 Welk nut geeft de dood v Jezus Christus ons? 15-jan-2005
Zondag 17 vraag 45 Over de Opstanding van Christus. 15-jan-2005
Zondag 18 De betekenis van de Hemelvaart van Jezus 01-dec-2006
Zondag 18 De betekenis van de Hemelvaart van Jezus 01-dec-2006
Zondag 18 vraag 46 49 Over de Hemelvaart van Christus. 15-jan-2005
Zondag 18 vraag 49 Het nut van de Hemelvaart van Christus 30-dec-2006
Zondag 19 over de Verhoogde Christus
Zondag 19 heerlijkheid van Christus in Zijn Verhoging 30-dec-2006
Zondag 19 vraag 50 51 Over Christus Middelaars-heerschappij. 15-jan-2005
Zondag 19 vraag 52 De wederkomst van Christus als Rechter. 15-jan-2005
Zondag 21 vraag 55 De gemeenschap der Heiligen. 01-apr-2005
Zondag 21 vraag 56 Schuldvergiffenis. 01-apr-2005
Zondag 22 vraag 57 en 58 De Troost in de opstanding en eeuwig leven 04-mei-2005
Zondag 23 Waarde en Waardigheid van het geloof 27-feb-2007
Zondag 23 Rechtvaardig voor God door het Geloof 27-feb-2007
Zondag 23 vraag 59 en 60 Over de Rechtvaardiging van de zondaren. 04-mei-2005
Zondag 23 vraag 61 en 62 De verhouding tussen Rechtvaardiging & Geloof 26-mei-2005
Zondag 24 vraag 63 en 64 Verhouding tussen goede werken & eeuwig leven 26-mei-2005
Zondag 25 vraag 65 Geloof maak Christus met weldaden deelachtig. 28-jun-2005
Zondag 25 vraag 66 t/m 68 Over de Heilige Sacramenten. 28-jun-2005
Zondag 26 Christus Offer verzegeld in de Heilige Doop 06-apr-2007
Zondag 26 vraag 69 t/m 71 De Heilige Doop en het bloed van Christus. 10-aug-2005
Zondag 27 vraag 72 t/m 74 Wat zegt de Bijbel over de Heilige Doop 10-aug-2005
Zondag 28 H.A. tot gedurige voeding voor Gelovigen. 06-apr-2007
Zondag 28 vraag 75 t/m 77 Instelling & betekenis van het Heilig Avondml 01-sep-2005
Zondag 29 Het H.A. als het Lichaam en Bloed des Heeren 30-apr-2007
Zondag 29 vraag 78 en 79 Het H.Avondmaal en het bloed van Christus. 01-sep-2005
Zondag 30 vraag 80 t/m 82 Het verschil tussen H.Avondmaal & Paapse Mis 29-sep-2005
Zondag 31 vraag 83 t/m 85 Wat zijn de Sleutelen des Hemelrijks? 29-sep-2005
Zondag 32 vraag 86 87 Goede werken doen het Doel van onze verlossin 28-okt-2005
Zondag 33 De Waarachtige bekering des mensen tot God 29-mei-2007
Zondag 33 vraag 88 89 Over de waaracgtige bekering vd mensen. 28-okt-2005
Zondag 33 vraag 90 91 Over de Waarachtige bekering vd mensen (Verv) 30-nov-2005
Zondag 34 vraag 92 en 93 De wet als een Godd. Openbaring en Geschenk 30-nov-2005
Zondag 34 vraag 94 en 95 Wat zegt het eerste gebod? 30-jan-2006
Zondag 35 vraag 96 t/m 98 Wat zegt het tweede gebod? 30-jan-2006
Zondag 36 vraag 99 en 100 Wat zegt het derde gebod? 30-jan-2006
Zondag 37 vraag 101 en 102 Wat zegt het derde gebod? (vervolg) 30-jan-2006
Zondag 38 vraag 103 Wat zegt het vierde gebod? 28-feb-2006
Zondag 39 Het Gezagsvraagstuk wordt door God gesteld. 29-mei-2007
Zondag 39 vraag 104 Wat zegt het vijfde gebod? 28-feb-2006
Zondag 40 Over Levensgevaar,-levensbewaking en -roeping 28-jun-2007
Zondag 40 vraag 105 t/m 107 Wat zegt het zesde gebod? 28-mrt-2006
Zondag 41 Het Huwelijk door God ingesteld. 28-jun-2007
Zondag 41 vraag 108 en 109 Wat zegt het zevende gebod? 28-mrt-2006
Zondag 42 Ove Ongerechtigheid en Levensegels. 30-jul-2007
Zondag 42 vraag 110 en 111 Wat zegt het achtste gebod? 29-apr-2006
Zondag 43 vraag 112 Wat zegt het negende gebod? 29-apr-2006
Zondag 44 vraag 113 t/m 115 Wat zegt het tiende gebod? 31-mei-2006
Zondag 45 vraag 116 t/m 119 Het gebed der Gelovigen. 31-mei-2006
Zondag 46 Over de Äanhef"van het Gebed. 30-jul-2007
Zondag 46 vraag 120 en 121 Zondag 46 vraag 120 en 121 03-jul-2006
Zondag 47 vraag 122 Zondag 47 vraag 122 03-jul-2006
Zondag 48 vraag 123 Zondag 48 vraag 123 29-jul-2006
Zondag 49 vraag 124 Zondag 49 vraag 124 29-jul-2006
Zondag 50 vraag 125 Zondag 50 vraag 125 29-aug-2006
Zondag 51 vraag 126 Zondag 51 vraag 126 29-aug-2006
Zondag 52 vraag 127 129 Zondag 52 vraag 127, 128 en 129 29-sep-2006

           

 

 

Start Preken Leespreken Biografie Hulp Links Contact
 

www.DsHuisman.nl