Start Omhoog Leespreken Biografie Hulp Links Contact

Nieuwe Testament

Omhoog
Oude Testament
Nieuwe Testament
Heidelbergse Cat.
Bijbel Lezingen

 

 

  

 

    

 

 

 

 

horizontal rule

Klik op een bijbeltekst om de details te zien en de preek te beluisteren of te downloaden.

Hoe u een preek kunt beluisteren of op cd zetten kunt u vinden onder het tabblad 'Hulp'. Het aantal preken zal in de loop van de tijd uitgebreid worden.

horizontal rule

 

Nieuwe Testament:

Bijbelgedeelte Thema Bijzonderheid Plaatsingsdatum
Mattheüs 1 vers 19 t/m 23 Jozefs troost Kerstfeest. 04-dec-2007
Mattheüs 2 vers 10 en 11 De weg der wijzen naar Bethlehem Oudejaarsavond 11-dec-2004
Mattheüs 2 vers 14 t/m 18 Jezus Christus in ballingschap Advent. 11-dec-2004
Mattheüs 3 vers 1 en 2 De Stem des roepende in de woestijn Advent. 11-dec-2004
Mattheüs 3 vers 13 t/m 17 De Doop van onze Heere Jezus Christus. . 02-okt-2010
Mattheüs 3 vers 13 t/m 17 Jezus door Johannes gedoopt . 11-dec-2004
Mattheüs 4 vers 1 t/m 11 Verzoeking in de Woestijn . 10-jun-2009
Mattheüs 5 vers 10 Zalig die vervolgd wordt om der gerechtigheid Zaligsprekingen 30-dec-2010
Mattheüs 5 vers 13 De plaats van de Kerk in deze wereld. . 30-dec-2010
Mattheüs 5 vers 3 Zalig zijn de Ärmen van Geest". Zaligsprekingen 02-okt-2010
Mattheüs 5 vers 4 Zalig zijn degene die Treuren. Zaligsprekingen 02-okt-2010
Mattheüs 5 vers 5 Zalig zijn de zachtmoedigen. Zaligsprekingen 01-nov-2010
Mattheüs 5 vers 6 Zielsverlangen Voorber. H.A. 11-dec-2004
Mattheüs 5 vers 6 Zalig zijn die hongeren nr de gerechtigheid. Zaligsprekingen + VB HA 01-nov-2010
Mattheüs 5 vers 7 Zalig zijn de barmhartigen Zaligsprekingen 01-nov-2010
Mattheüs 5 vers 8 Zalig zijn de reinen van hart Zaligsprekingen 01-nov-2010
Mattheüs 5 vers 9 Zalig zijn de vredemakers Zaligsprekingen 01-nov-2010
Mattheüs 7 vers 13 en 14 Het ingaan door de Enge Poort Dankdag 11-dec-2004
Mattheüs 7 vers 24 t/m 27 Gelijkenis wijze en dwaze bouwer Bijbellezing 11-dec-2004
Mattheüs 9 vers 27 De blinden worden ziende . 11-dec-2004
Mattheüs 9 vers 27 t/m 30 de Kracht van het reddende Geloof . 11-dec-2004
Mattheüs 11 vers 12 De strijd om het Koninkrijk van God. . 30-dec-2010
Mattheüs 11 vers 12 Geweldigers nemen hetzelve met gewe Voorber. H.A. 11-dec-2004
Mattheüs 11 vers 25 en 26 Voor Wijzen verborgen,Kinderen niet Voorber. H.A. 11-dec-2004
Mattheüs 11 vers 28 t/m 30 De Ware rust. . 30-dec-2010
Mattheüs 11 vers 28 t/m 30 Een boodschap aan vermoeiden en belasten! . 30-dec-2010
Mattheüs 11 vers 28 t/m 30 Een roepstem Gods tot vermoeiden. Extra Kopie 11-dec-2004
Mattheüs 11 vers 6 De toetssteen vd kennis van God Voorber. H.A. 11-dec-2004
Mattheüs 12 vers 41 Christus als de meerdere Jona . 11-dec-2004
Mattheüs 12 vers 42 Meer dan Salomo is hier! . 30-dec-2010
Mattheüs 12 vers 42 Jezus Christus de meerdere Salomo . 11-dec-2004
Mattheüs 12 vers 42 Het welgelukzalig Volk! . 20-jan-2011
Mattheüs 13 vers 18 t/m 23 Gelijkenis van de Zaaier . 11-dec-2004
Mattheüs 13 vers 24 t/m 30 Gelijkenis van het onkruid . 11-dec-2004
Mattheüs 13 vers 45 en 46 De Parel van grote waarde . 11-dec-2004
Mattheüs 14 vers 28 t/m 31 Kleingeloof is toch ook waargeloof . 20-jan-2011
Mattheüs 17 vers 17 Brengt hem Mij hier! Doopdienst 20-jan-2011
Mattheüs 19 vers 27 t/m 30 Genadeloon! Nabetr. H.A. 20-jan-2011
Mattheüs 20 vers 25 t/m 28 de Weg om te dienen in Gods Koninkr . 11-dec-2004
Mattheüs 20 vers 7 Dienen in de wijngaard des Heere . 11-dec-2004
Mattheüs 21 vers 28 t/m 32 De Gelijkenis van de twee Zonen. . 20-jan-2011
Mattheüs 21 vers 28 t/m 32 Thema onbekend . 11-dec-2004
Mattheüs 24 vers 37 t/m 42 Toekomst van des Mensenzoon Dankdag 11-dec-2004
Mattheüs 25 vers 10 Gelijkenis 5 wijze en dwaze maagden . 11-dec-2004
Mattheüs 25 vers 14 t/m 30 Gelijkenis van de talenten Bijbellezing 11-dec-2004
Mattheüs 25 vers 29 De CHRISTEN en ZIJN bezittingen. Biddag Middagdienst 12-mrt-2011
Mattheüs 25 vers 29 Vreemde Wet in Gods Koninkrijk . 11-dec-2004
Mattheüs 25 vers 31 t/m 33 Christus komende op de troon van Zijn Gericht . 12-mrt-2011
Mattheüs 25 vers 6 Het "bereid zijn" voor de Eeuwigheid. . 20-jan-2011
Mattheüs 26 vers 20 t/m 25 Jezus verraden door 1 van Zijn dissipelen. Bevest. Ambsdrager(s). 12-mrt-2011
Mattheüs 26 vers 20 t/m 25 Het verraad van Judas Lijdenspreek 11-dec-2004
Mattheüs 26 vers 20 t/m 25 Judas ontmaskerd Lijdenspreek 11-dec-2004
Mattheüs 26 vers 30 t/m 32 Christus lofzang in de nacht Advent. 11-dec-2004
Mattheüs 26 vers 36 t/m 45 Jezus strijd in Gethsemane Lijdenspreek 11-dec-2004
Mattheüs 26 vers 37 t/m 41 Christus strijd in Gethsemanee . 12-mrt-2011
Mattheüs 26 vers 6 t/m 13 De Zalving van Jezus te Bethanië . 12-mrt-2011
Mattheüs 26 vers 6 t/m 13 De maaltijd te Betanie . 11-dec-2004
Mattheüs 26 vers 62 t/m 66 Jezus voor Kajafas Doopdienst 13-jan-2011
Mattheüs 26 vers 62 t/m 68 Jezus voor Kajafas Lijdenspreek 11-dec-2004
Mattheüs 26 vers 65 en 66 Jezus voor het Sanhedrin bespot. . 12-mrt-2011
Mattheüs 26 vers 66 Jezus des doods schuldig verklaard. . 12-mrt-2011
Mattheüs 26 vers 68 De Borg in het gericht . 11-dec-2004
Mattheüs 26 vers 68 Jezus veroordeeld. Lijdenspreek 11-mrt-2005
Mattheüs 27 vers 24 en 25 De Bloedkreet op Gabbatha! Lijdenspreek 02-feb-2005
Mattheüs 27 vers 25 De "BLOEDKREET" van Gabbatha. . 12-mrt-2011
Mattheüs 27 vers 27 t/m 30 Jezus bespot door de krijgsknechten Lijdenspreek 02-feb-2005
Mattheüs 27 vers 27 t/m 30 Jezus, de Verlosser! De Spotkoning! . 12-mrt-2011
Mattheüs 27 vers 27 t/m 31 Jezus weggeleid Lijdenspreek 02-feb-2005
Mattheüs 27 vers 27 t/m 31 De ingrijpenste openbaring van Gods Liefde! . 12-mrt-2011
Mattheüs 27 vers 32 Simons kruisdragen achter Jezus. Dopen/Nabetrachting 12-mrt-2011
Mattheüs 27 vers 41 en 42 De verzoeking van Christus aan het kruis. . 05-apr-2011
Mattheüs 27 vers 45 en 46 Jezus lijden aan het kruis. . 05-apr-2011
Mattheüs 27 vers 45 en 46 De "komst" van de heilige Geest! . 05-apr-2011
Mattheüs 27 vers 45 en 46 Jezus LIJDEN aan het Kruis. Lijdenspreek 02-feb-2005
Mattheüs 27 vers 50 t/m 54 Het getuigenis van God de Vader. Goede Vrijdag. 02-feb-2005
Mattheüs 27 vers 51 t/m 54 De Tekenen bij het sterven van Jezus. . 05-apr-2011
Mattheüs 28 vers 1 t/m 7 De opstanding van Jezus Christus Pasen. 02-feb-2005
Mattheüs 28 vers 1 t/m 8 Christus de Levensvorst Pasen. 02-feb-2005
Mattheüs 28 vers 18 t/m 20 Laatste boodschap van Jezus aan Zijn Kerk Pasen. 11-mrt-2005
Mattheüs 28 vers 5 en 6 Een verrassend Paasfeest. Pasen. 05-apr-2011
Mattheüs 28 vers 5 en 6 Een verrassend Paasfeest! Pasen. 11-mrt-2005
Mattheüs 28 vers 5 t/m 7 Pasen 1965 Pasen. 11-mrt-2005
Markus 4 vers 38b Uit de Storm gered! Lijdenspreek 01-apr-2005
Markus 5 vers 12 t/m 19 3 Soorten van Gebed Nabetr. H.A. 01-jun-2011
Markus 5 vers 35 en 36 Dochtertje van Jairus . 01-apr-2005
Markus 5 vers 36 De strijd en overwinning van het ware Geloof. . 01-jun-2011
Markus 6 vers 21 t/m 28 Een welgelegen dag . 01-apr-2005
Markus 10 vers 13 t/m 16 Jezus zegent de kinderen . 01-apr-2005
Markus 10 vers 21 Een zegenrijke levenskeuze . 04-mei-2005
Markus 10 vers 21 en 22 Een goed begin maar geen volharding . 04-mei-2005
Markus 10 vers 21 en 22 Een goed begin zonder volharding(gelijkenis) . 01-jun-2011
Markus 10 vers 46 t/m 52 De blinde door Jezus genezen. . 04-mei-2005
Markus 14 vers 38 De Heere Jezus in de Hof van Gethsemane . 01-jun-2011
Markus 15 vers 42 t/m 45 Jezus lichaam weggegeven. Goede Vrijdag. 04-mei-2005
Markus 16 vers 1 t/m 7 1e boodschap vd opgestane Christus. Pasen. 26-mei-2005
Markus 16 vers 6 Hij is opgestaan! Pasen. 01-jun-2011
Lukas 1 vers 11 t/m 16 Gods boodschap aan Zijn knecht Zacharias. Advent. 01-jun-2011
Lukas 1 vers 13 Gebedsverhoring. Advent. 01-jun-2011
Lukas 1 vers 13 t/m 16 Kerstboodschap aan Zacharias. Advent. 26-mei-2005
Lukas 1 vers 18 t/m 20 het Licht schijnt in de duisternis Advent. 26-mei-2005
Lukas 1 vers 28 t/m 32 De Lofzang van Maria. Advent. 26-mei-2005
Lukas 1 vers 43 Elisabeths geloof byChristus komst. Advent. 28-jun-2005
Lukas 1 vers 46 t/m 50 Maria's Lofzang getuigd van Groot Geloof. . 01-jun-2011
Lukas 1 vers 46 t/m 50 Maria, de Dienstmaagd des Heeren Advent. 01-jun-2011
Lukas 1 vers 51 en 52 Hoogmoed en Nederigheid. . 19-dec-2011
Lukas 1 vers 78 en 79 Het LICHT schijnt in de Duisternis. Advent. 19-dec-2011
Lukas 1 vers 78 en 79 Boodschap vr die in duisternis zit. Advent. 28-jun-2005
Lukas 1 vers 8 t/m 11 Het Morgenrood van de Nieuwe Dag. . 01-jun-2011
Lukas 2 vers 1 t/m 7 De geboren Koning als een Kunstwerk Gods. Kerstfeest. 19-dec-2011
Lukas 2 vers 1 t/m 7 Het Dogma van Augustus Kerstfeest. 04-jul-2005
Lukas 2 vers 1 t/m 7 De geboorte van Onze Heere Jezus Christus. Kerstfeest. 19-dec-2011
Lukas 2 vers 1 t/m 7 Gods grote Kerstgave Kerstfeest. 19-dec-2011
Lukas 2 vers 1 t/m 7 De geboorte van onze Heere Jezus Christus. Kerstfeest. 19-dec-2011
Lukas 2 vers 1 t/m 7 geboorte van onze Jezus Christus Kerstfeest. 28-jun-2005
Lukas 2 vers 10 t/m 11 16 Het 1e Kerstevangelie.verkondigt Kerstfeest. 01-sep-2005
Lukas 2 vers 10 t/m 14 Kerstevang. verkondigt aan Herders Kerstfeest. 01-sep-2005
Lukas 2 vers 13 en 14 Engelen als Evangelie-dienaars Kerstfeest. 19-dec-2011
Lukas 2 vers 13 t/m 16 In Mensen een Welbehagen! Wat betekent dat? 2e Kerstdag 19-dec-2011
Lukas 2 vers 14 Het lied van Gods Welbehagen. Kerstfeest. 01-sep-2005
Lukas 2 vers 15 en 16 Het gepredikte Woord geloofd! Kerstfeest. 19-dec-2011
Lukas 2 vers 15 en 16 Het gepredikte Woord geloofd! Kerstfeest. 29-sep-2005
Lukas 2 vers 15 t/m 17 Gods grote Gave. 2e Kerstdag 19-dec-2011
Lukas 2 vers 15 t/m 20 De echte bedevaart naar Bethlehem. Kerstfeest. 29-sep-2005
Lukas 2 vers 15 t/m 20 De weg naar Bethlehem 2e Kerstdag 19-dec-2011
Lukas 2 vers 22 t/m 24 De voorstelling van Jezus in de Tempel. . 19-dec-2011
Lukas 2 vers 22 t/m 24 Jezus als Zoen-offer de Tempel binnengedragen . 19-dec-2011
Lukas 2 vers 22 t/m 24 Voorstelling van Jezus in de Tempel Kerstfeest. 29-sep-2005
Lukas 2 vers 25 t/m 32 Simeon en Anna! Kerstfeest. 29-sep-2005
Lukas 2 vers 28 t/m 30 Simeon en het kindeke Jezus. Kerstfeest. 19-dec-2011
Lukas 2 vers 29 en 30 Simions begeerte vervult. . 19-dec-2011
Lukas 2 vers 34 en 35 Profetie Simeon tot Maria Nieuwjaarsmorgen 28-okt-2005
Lukas 2 vers 34 en 35 Profetie Simeon tot Maria Kerstfeest. 28-okt-2005
Lukas 2 vers 34 en 35 Gods Woord door Simeon gepredikt. . 19-dec-2011
Lukas 2 vers 4 t/m 7 Christus komst in de wereld. Kerstfeest. 10-aug-2005
Lukas 2 vers 6 en 7 Gods nieuwe begin nr Zijn Raad. Kerstfeest. 10-aug-2005
Lukas 2 vers 6 en 7 De geboorte van Onze Zaligmaker Kerstfeest. 10-aug-2005
Lukas 2 vers 7 Gods Zoon geboren in de wereld. Kerstfeest. 10-aug-2005
Lukas 2 vers 8 t/m 12 Het eerste Kerstevangelie. Kerst en Doopdienst. 19-dec-2011
Lukas 2 vers 8 t/m 12 De heerlijkheid des Heeren geopenbaard Kerstfeest. 19-dec-2011
Lukas 2 vers 8 t/m 14 Het lied van GodsWelbehagen Kerstfeest. 01-sep-2005
Lukas 3 vers 18 Evang. Van Joh.den Doper verkondigt . 28-okt-2005
Lukas 4 vers 21 en 28 30 Jezus prediking in Nazareth. . 28-okt-2005
Lukas 4 vers 21 t/m 30 Jezus prediking in Nazareth. . 19-dec-2011
Lukas 5 vers 20 De Genezing van eenVerlamde Doopdienst 19-dec-2011
Lukas 5 vers 27 t/m 29 Levi door Jezus geroepen. . 19-dec-2011
Lukas 5 vers 4 t/m 8 De Wonderbare visvangst . 30-nov-2005
Lukas 6 vers 6 t/m 10 Jezus geneest een lamme hand . 19-dec-2011
Lukas 7 vers 11 t/m 17 De Jogeling te Nain opgewekt. . 30-nov-2005
Lukas 7 vers 11 t/m 35 Ik heb u op de fluit gespeeld . 02-jul-2009
Lukas 7 vers 31 t/m 35 Het Evangelie van Jezus als fluitspel veracht . 19-dec-2011
Lukas 7 vers 47 De ware- tegenover de valse Vrede. . 30-nov-2005
Lukas 7 vers 50 Vrouw, Uw Geloof heeft U behouden! . 30-nov-2005
Lukas 7 vers 50 Over de "Ware" en over de "valse" Vrede. . 19-dec-2011
Lukas 8 vers 11 t/m 15 De gelijkenis van de Zaaier . 19-dec-2011
Lukas 8 vers 46 t/m 48 Het KOMEN tot Jezus . 19-dec-2011
Lukas 8 vers 50 Jezus sterkt het geloof van Jairus. . 30-jan-2006
Lukas 9 vers 57 t/m 62 Het "volgen" van Christus. . 19-dec-2011
Lukas 9 vers 59 t/m 62 Het volgen van Jezus . 30-jan-2006
Lukas 10 vers 38 t/m 42 Het Ene nodige door Maria opgemerkt Biddag 30-jan-2006
Lukas 12 vers 16 t/m 21 De rijke DWAAS (gekijkenis) Dankdag 19-dec-2011
Lukas 12 vers 49 Vuur op de Aarde Dankdag 30-jan-2006
Lukas 13 vers 23 en 24 Het GAAN door de Enge Poort. . 19-dec-2011
Lukas 13 vers 6 t/m 9 Gelijkenis van de Vijgeboom. . 19-dec-2011
Lukas 14 vers 17 Een nodiging tot de Maaltijd. Voorber. H.A. 19-dec-2011
Lukas 15 vers 20 De terugkeer naar het Vaderhuis. . 19-dec-2011
Lukas 15 vers 3 t/m 7 Het verloren schaap . 30-jan-2006
Lukas 15 vers 4 en 5 De gelijkenis van de Goede Herder. . 19-dec-2011
Lukas 17 vers 11 t/m 19 Noodzaak vd waarachtigedankbaarheid Nabetr. H.A. 30-jan-2006
Lukas 17 vers 17 De reiniging van de 10 Melaatsen. . 06-apr-2012
Lukas 17 vers 17 t/m 19 De 10 Melaatsen gereinigd (Nabetr.) Doopdienst 28-feb-2006
Lukas 17 vers 21 Het Koningkrijk Gods is binnen ulieden. . 06-apr-2012
Lukas 18 vers 1 t/m 8 De onrechtvaardige Rechter . 28-feb-2006
Lukas 19 vers 5 en 6 Jezus ziet Zacheus . 28-feb-2006
Lukas 20 vers 13 t/m 18 De gelijkenis van deWijngaardenier . 28-feb-2006
Lukas 22 vers 44a Het Lijden vd Borg in Gethsemane. Lijdenspreek 28-mrt-2006
Lukas 22 vers 63 t/m 71 Jezus bespot als Profeet. Lijdenspreek 28-mrt-2006
Lukas 23 vers 34a De Kruisiging van de Heere Jezus. Lijdenspreek 29-apr-2006
Lukas 23 vers 39 t/m 43 Het Kruis van Christus brengt scheiding! . 06-apr-2012
Lukas 23 vers 39 t/m 43 Jezus en de moordenaar(s). Lijdenspreek 29-apr-2006
Lukas 23 vers 46 Het stervenswoord van de Heere Jezus Christus Goede Vrijdag. 29-apr-2006
Lukas 23 vers 47 t/m 49 De gevolgen van het sterven van Jezus. Goede Vrijdag. 06-apr-2012
Lukas 23 vers 9 Het zwijgen van Jezus voor Herodes. . 28-mrt-2006
Lukas 24 vers 25 en 26 Thema onbekend 2e Paasdag 06-apr-2012
Lukas 24 vers 25 t/m 27 De openbaring van Jezus aan de Emausgangers. Pasen. 29-apr-2006
Lukas 24 vers 32 Dit woord spreekt ons van het opgaande Licht. Pasen. 31-mei-2006
Lukas 24 vers 36 t/m 45 Jezus verschijnt aan Zijn Disipelen. 2e Paasdag 06-apr-2012
Lukas 24 vers 47 Christus wijst Zelf de inhoud vd prediking an Pasen. 31-mei-2006
Lukas 24 vers 50 t/m 53 Een feestelijk afscheid. Hemelvaartsdag. 06-apr-2012
Johannes 1 vers 11 t/m 13 Christus en de "Zijnen" Openbare Belijdenis 31-mei-2006
Johannes 1 vers 14 Het Vlees geworden WOORD Kerstfeest. 31-mei-2006
Johannes 1 vers 14 De "Vleeswoording" van het WOORD . 06-apr-2012
Johannes 1 vers 17 Wet en Evangelie vert. in Mozes en Christus Openbare Belijdenis 03-jul-2006
Johannes 1 vers 35 t/m 40 eerste ontmoeting met het Lam Gods . 02-jul-2009
Johannes 1 vers 35 t/m 40 De eerste ontmoeting met het Lam van God Openbare Belijdenis 03-jul-2006
Johannes 1 vers 46 t/m 50 Jezus en Nathanael . 06-apr-2012
Johannes 2 vers 13 t/m 17 De tempelreiniging door Christus! . 03-jul-2006
Johannes 2 vers 13 t/m 17 De tempelreiniging door Christus. . 06-apr-2012
Johannes 3 vers 14 en 15 Jezus Christus en de slang van Mozes Intrede Nw. Gemeente. 29-jul-2006
Johannes 3 vers 14 en 15 De Kern van het Evangelie! . 12-feb-2005
Johannes 3 vers 36 Een getuigenis van Johannes over Jezus . 29-jul-2006
Johannes 3 vers 36 Het getuigenis van Johannes over Jezus! . 06-apr-2012
Johannes 4 vers 13 en 14 Jezus Christus als de Levensstroom . 29-aug-2006
Johannes 5 vers 6 Christus de Heelmeester (38-jarige kranke) . 29-aug-2006
Johannes 6 vers 6 t/m 13 Het Wonder der Broden. . 02-jul-2009
Johannes 6 vers 40 Gods belofte voor Zijn gemeente op Aarde . 06-apr-2012
Johannes 6 vers 40 Gods belofte aan Zijn gemeente op aarde . 29-aug-2006
Johannes 6 vers 44 Het "komen tot Jezus" . . 06-apr-2012
Johannes 6 vers 66 t/m 68 Blijven of Heengaan . 06-apr-2012
Johannes 6 vers 66 t/m 68 Blijven of heengaan . 29-aug-2006
Johannes 7 vers 37 t/m 39 De vreuchtbaarmakende Geest van Christus Pinksteren. 29-sep-2006
Johannes 8 vers 36 De ware vrijheid. Wat is dat? . 06-apr-2012
Johannes 9 vers 35 t/m 38 De genezing van de Blinde . 06-apr-2012
Johannes 10 vers 14 en 15 Jezus, de Herder Zijner schapen. Voorber. H.A. 29-sep-2006
Johannes 10 vers 27 en 28 Jezus en Zijn schapen. Voorber. H.A. 29-sep-2006
Johannes 10 vers 9 Christus, de Deur tot het rijk der genade! Voorber. H.A. 29-sep-2006
Johannes 10 vers 9 Christus de Deur der Schapen. Bediening H.A. 06-apr-2012
Johannes 11 vers 25 Jezus zelfgetuigenis aan Martha. . 30-okt-2006
Johannes 12 vers 20 t/m 22 32 De aanstrekkingskracht vd verhoogde Middelaar . 06-apr-2012
Johannes 12 vers 7 en 8 Zalving van Jezus door Maria . 30-okt-2006
Johannes 13 vers 25 t/m 30 De lijdende Borg openbaart Zijn Alwetendheid. . 06-apr-2012
Johannes 14 vers 1 t/m 3 Jezus troost Zijn dissipelen. Nabetr. H.A. 06-apr-2012
Johannes 14 vers 1 t/m 3 Jezus troost Zijn Dicipelen Nabetr. H.A. 30-okt-2006
Johannes 14 vers 2 t/m 4 Het HEENGAAN naar het Vaderhuis. . 01-aug-2012
Johannes 14 vers 6 Jezus Christus "de Weg" tot de Vader . 30-okt-2006
Johannes 14 vers 6 Niemand…dan JEZUS ALLEEN . 01-aug-2012
Johannes 14 vers 8 en 9 Een dingende vraag met een troostvol antwoord . 01-dec-2006
Johannes 14 vers 8 en 9 Het innig Zielsverlangen van de dicipelen. . 01-dec-2006
Johannes 15 vers 1 en 2 Over de Wijnstok en de Ranken. . 01-dec-2006
Johannes 15 vers 16 Over de verhouding van Christus tot de Zijnen Nabetr. H.A. 30-dec-2006
Johannes 15 vers 2 Het Testament van een Stervende. Doopdienst 01-dec-2006
Johannes 15 vers 22 De betekenis van de Evangelie-prediking . 01-aug-2012
Johannes 15 vers 5 Ik ben de Wijnstok. . 30-dec-2006
Johannes 15 vers 5 Het "ware" Christendom. . 01-aug-2012
Johannes 18 vers 11 Jezus kiest de Drinkbeker i.p.v. het Zwaard . 27-feb-2007
Johannes 18 vers 11 Jezus kiest de "Drinkbeker" boven het zwaard . 01-aug-2012
Johannes 18 vers 33 t/m 37 Jezus in "Het Gericht". . 01-aug-2012
Johannes 19 vers 30 De VERZOENING teweeg gebracht. Goede Vrijdag. 06-apr-2007
Johannes 19 vers 38 t/m 42 Gods werk volbracht! Zijn Genade geopenbaard Goede Vrijdag. 06-apr-2007
Johannes 19 vers 39a Een Geloofsbevestiging vanNicodemus. Goede Vrijdag. 01-aug-2012
Johannes 19 vers 5 Het staan van Christus voor Pilatus Doopdienst 27-feb-2007
Johannes 20 vers 1 t/m 10 De weg naar het Graf met onopgeloste raadsels Pasen. 01-aug-2012
Johannes 20 vers 11 t/m 18 Jezus verschijnt aan Maria Magdalena. Pasen. 01-aug-2012
Johannes 20 vers 11 t/m 18 De verschijning aan Maria Magdalena Pasen. 30-apr-2007
Johannes 20 vers 11 t/m 18 Openbaring aan Maria Magdalena Pasen. 30-apr-2007
Johannes 20 vers 16 Thema onbekend Pasen. 01-aug-2012
Johannes 20 vers 16 Jezus spreekt de wenende Maria aan. Pasen. 01-aug-2012
Johannes 20 vers 16 De wenende Maria door Jezus aangesproken Pasen. 29-mei-2007
Johannes 20 vers 19 t/m 21 De 1e vredegroet van Jezus aan Zijn Dissipele Pasen. 01-aug-2012
Johannes 20 vers 19 t/m 23 Verschijning aan de 10 decipelen Pasen. 29-mei-2007
Johannes 20 vers 24 t/m 27 Jezus en Thomas. Pasen. 28-jun-2007
Johannes 20 vers 27 en 28 Over de Gelovige Thomas. . 02-jul-2009
Johannes 20 vers 28 Oók Thomas gelooft! Pasen. 28-jun-2007
Johannes 20 vers 28 De ontmoeting van Thomas en Zijn Meester . 01-aug-2012
Johannes 21 vers 1 t/m 14 Jezus Christus, de Heere van de Arbeid! Pasen. 30-jul-2007
Johannes 21 vers 15 t/m 17 Jezus herstelt Petrus in Zijn Ambt. . 01-aug-2012
Johannes 21 vers 16 Thema onbekend 2e Paasdag 01-aug-2012
Johannes 21 vers 17 De "Liefdesband" aan Christus Pasen. 28-aug-2007
Johannes 21 vers 18 en 19 Petrus Marteldood door Christus voorzegd Openbare Belijdenis 28-sep-2007
Johannes 21 vers 3 t/m 6 Thema onbekend Openbare Belijdenis 30-jul-2007
Johannes 21 vers 5 en 6 Jezus openbaart Zich aan Zijn Dissipelen. . 01-aug-2012
Johannes 21 vers 6 Het Paasfeest en het werk onzer handen. 2e Paasdag 01-aug-2012
Johannes 21 vers 6 Paasfeest en het "werk" onzer handen Pasen. 28-aug-2007
Johannes 21 vers 7 Het Licht vd opstanding in de nacht Pasen. 28-aug-2007
Johannes 21 vers 9 t/m 11 Jezus Christus de Heere van de Arbeid. . 01-aug-2012
Handelingen 1 vers 11 Een noodzakelijk einde en een gezegend begin Hemelvaartsdag+ Bel. 31-okt-2007
Handelingen 1 vers 14 Een biddende gemeente. Nabetr. H.A. 01-aug-2012
Handelingen 1 vers 9 t/m 11 Jezus Chr. opgenomen als Hoofd van Zijn Gem. Hemelvaartsdag. 01-aug-2012
Handelingen 1 vers 9 t/m 11 Over de opgevaren Christus Hemelvaartsdag. 28-sep-2007
Handelingen 1 vers 9 t/m 11 Over de hemelvaart van Christus Hemelvaartsdag. 28-sep-2007
Handelingen 1 vers 9 t/m 12 Hemelvaart van Christus Hemelvaartsdag. 28-sep-2007
Handelingen 2 vers 1 t/m 3 Pinksterfeest in Jeruzalem, de Wereld en Hart Pinksteren. 01-aug-2012
Handelingen 2 vers 1 t/m 4 De uitstorting van de Heilige Geest. Pinksteren. 01-aug-2012
Handelingen 2 vers 1 t/m 4 De komst van de Heilige Geest. Pinksteren. 01-aug-2012
Handelingen 2 vers 1 t/m 4 Over de "komst van de Heilige Geest". Pinksteren. 31-okt-2007
Handelingen 2 vers 1 t/m 4 Over de "komst van de Heilige Geest". Pinksteren. 31-okt-2007
Handelingen 2 vers 12 t/m 16 De uitstorting van de heilige Geest Pinksteren. 31-okt-2007
Handelingen 2 vers 16 t/m 21 De vervulling van Joël's profetie Pinksteren en Openb.Belijd. 29-nov-2007
Handelingen 2 vers 36 t/m 39 Voor "Mensen"die de Pinksterbeloften toekomen Bevest. Ambsdrager(s). 29-nov-2007
Handelingen 2 vers 37 t/m 39 Eerste bekeerden onder het Pinksterevangelie. Pinksteren. 29-nov-2007
Handelingen 2 vers 37 t/m 39 De macht van het PinksterWoord Pinksteren. 17-dec-2007
Handelingen 2 vers 41 Thema onbekend Openbare Belijdenis 02-jul-2009
Handelingen 2 vers 41 Het Pinksterwoord gesproken door Uw knechten Pinksteren. 17-dec-2007
Handelingen 2 vers 41 Pinksterwoord en Pinksterkerk Pinksteren+Bel+Volw.doop 17-dec-2007
Handelingen 8 vers 39 En hij reisde zijn weg met blijdschap Doopdienst 17-dec-2007
Handelingen 9 vers 17 t/m 19 Hoe Paulus blind en ziende werd. . 17-dec-2007
Handelingen 16 vers 30 en 31 Bekering van de Stokbewaarder . 17-dec-2007
Romeinen 1 vers 17 Over Gods Rechtvaardigheid (Luther) . 30-jan-2008
Romeinen 6 vers 19 t/m 23 Over twee soortn van dienstknechten en loon . 30-jan-2008
Romeinen 6 vers 8 t/m 11 Met Christus gestorven en opgestaan. . 30-jan-2008
Romeinen 7 vers 24 en 25 Over Christelijk leven in strijd en overwing . 30-jan-2008
Romeinen 8 vers 19 Over de erfenis die de Kinderen wacht. . 29-feb-2008
Romeinen 8 vers 28 en 31 32 Hoe de toekomst van Gods Kerk is verzekerd. Biddag 29-feb-2008
Romeinen 8 vers 3 en 4 Hoe de wet verheerlijkt wordt(Wet & Evang (3) . 30-jan-2008
Romeinen 8 vers 31b en 32 God vóór ons!!! Nieuwjaarsmorgen 29-feb-2008
Romeinen 8 vers 5 t/m 7 Over de TWEE wegen. . 30-jan-2008
Romeinen 10 vers 5 t/m 9 De Zaligheid Nabij gebracht. . 29-feb-2008
Romeinen 13 vers 11 t/m 14 Een Lieflijke vermaning aan de Gem. van Rome. . 29-feb-2008
Romeinen 14 vers 17 Over de Schatten van het Kon.van God -boek(2) . 29-feb-2008
1 Korinthiërs 9 vers 24 De Strijd om de KROON. . 31-mrt-2008
1 Korinthiërs 10 vers 1 t/m 6 Beproeving blijft nodig want… . 31-mrt-2008
1 Korinthiërs 15 vers 1 en 2 Het Evangelie van Jezus Christus in Korinthe. Afscheid Oude Gem. 31-mrt-2008
1 Korinthiërs 15 vers 8 Christus verschijning aan een ontijdig geborn . 31-mrt-2008
1 Korinthiërs 16 vers 22 De onmisbaarheid van de Liefde tot Christus! . 31-mrt-2008
2 Korinthiërs 1 vers 18 t/m 20 Het onveranderlijke Woord van God (2) Afscheid Oude Gem. 02-mei-2008
2 Korinthiërs 1 vers 18 t/m 20 Het onveranderlijke Woord van God (1) Afscheid Oude Gem. 31-mrt-2008
2 Korinthiërs 3 vers 17 en 18 De gedaanteverandering der Gelovigen Pinksteren. 02-mei-2008
2 Korinthiërs 3 vers 2 en 3 Een Brief van Christus . 02-mei-2008
2 Korinthiërs 4 vers 16 Daarom vertragen wij niet . 12-sep-2009
2 Korinthiërs 4 vers 17 en 18 Verdrukking werkt Heerlijkheid! . 02-mei-2008
2 Korinthiërs 4 vers 6 Het Licht heeft uit de duisternis geschenen . 02-mei-2008
2 Korinthiërs 7 vers 10 Over een Tweeërlei Droefheid . 02-mei-2008
2 Korinthiërs 8 vers 9 Over de Voornaamste Wetenschap Bediening H.A. 01-jun-2008
2 Korinthiërs 12 vers 7 t/m 9 Hoe een onverhoord gebed toch tot Zegen is Biddag 01-jun-2008
2 Korinthiërs 13 vers 5a Oproep tot noodzakelijk zelf-onderzoek Voorber. H.A. 01-jun-2008
Galaten 2 vers 20 de HOOGTE van het GELOOF Nabetr. H.A. 01-jun-2008
Galaten 3 vers 23 en 24 Over de VERHOUDING tussen WET en Evangelie . 01-jun-2008
Galaten 3 vers 24 en 25 Serie: Wet en Evangelie (1) . 01-jun-2008
Galaten 4 vers 31 Het grote voorrecht van de Kinderen Gods Nabetr. H.A. 07-jul-2008
Galaten 4 vers 31 Over de "Vrijheid"van de Kinderen Gods Nabetr. H.A. 01-jul-2008
Galaten 4 vers 6 Gods Geest in ons Hart Nabetr. H.A. 07-jul-2008
Galaten 5 vers 16 t/m 18 De strijd van de Geest in het vlees . 07-jul-2008
Galaten 6 vers 14 Christus Kruis is onze enige roem . 07-jul-2008
Galaten 6 vers 7 en 8 Naar dat het ZAAD is…is de OOGST. Dankdag 07-jul-2008
Efeziërs 2 vers 19 t/m 22 Gelovigen gebouwd tot een woonstede Gods Nabetr. H.A. 02-aug-2008
Efeziërs 4 vers 20 t/m 24 De oude en de nieuwe mens . 02-aug-2008
Efeziërs 6 vers 13 t/m 17 Over de Geestelijke Wapenrusting . 02-aug-2008
Filippenzen 2 vers 12 en 13 Een opdracht die op een vaste grondslag rust! . 02-aug-2008
Filippenzen 3 vers 10 en 11 Paulus begeerte om in de Genade op te wassen! Nabetr. H.A. 02-aug-2008
Filippenzen 3 vers 12 Het jagen naar de volmaaktheid. . 12-sep-2009
Filippenzen 3 vers 20 en 21 Over de "WANDEL" der gelovigen. Nabetr. H.A. 02-aug-2008
Filippenzen 4 vers 13 Paulus, de Overwinnaar! . 29-aug-2008
Filippenzen 4 vers 6 en 7 Over een Opwekking tot geloofsvertrouwen.1968 . 29-aug-2008
Filippenzen 4 vers 6 en 7 Over een opwekking tot geloofsvertrouwen 1984 . 29-aug-2008
Kolossenzen 2 vers 13 t/m 15 Het gekruiste handschrift . 29-aug-2008
Kolossenzen 3 vers 1 en 2 Indien met Christus opgewekt . 29-aug-2008
Kolossenzen 3 vers 11b Maar Christus IS alles en IN allen Verlof Ds. Saodi(Tswana) 29-aug-2008
1 Timotheus 6 vers 12 Door God geroepen. Openbare Belijdenis 29-sep-2008
Hebreën 4 vers 16 De geopende Genadetroon. . 29-sep-2008
Hebreën 9 vers 27 en 28 Sterven….en dan???? . 29-sep-2008
Hebreën 10 vers 19 t/m 22 De ingang tot Gods Heiligdom. Voorber. H.A. 29-sep-2008
Hebreën 11 vers 1 en 2 Kern van ons Geloof . 12-sep-2009
Hebreën 11 vers 13 Over "het Leven door het geloof". . 28-okt-2008
Hebreën 11 vers 24 t/m 26 Over de Geloofskeuze van Mozes . 28-okt-2008
Hebreën 11 vers 24 t/m 27 Het Geloof van Mozes . 12-sep-2009
Hebreën 11 vers 7 Het Geloof van Noach. Nieuwjaarsmorgen 29-sep-2008
Hebreën 12 vers 1 en 2 Over de "Loopbaan die ons is voorgesteld". . 28-okt-2008
Hebreën 13 vers 10 en 13 Het altaar buiten de legerplaats Nabetr. H.A. 01-dec-2008
Hebreën 13 vers 8 Jezus Christus dezelfde tot in Eeuwigheid Nieuwjaarsmorgen 28-okt-2008
Jakobus 5 vers 16 t/m 18 Over een krachtig gebed Biddag 01-dec-2008
1 Petrus 1 vers 3 t/m 5 Over "de Roem der Hoop" . 01-dec-2008
1 Petrus 1 vers 6 t/m 8 Geloofsbeproeving Over waardij en uitkomst. . 01-dec-2008
1 Petrus 2 vers 4 en 5 De gemeente van Christus is het huis van God. . 01-dec-2008
1 Petrus 2 vers 7 en 8 Een tweeërlei standpunt over het "Evangelie" . 06-jan-2009
2 Petrus 1 vers 10 en 11 Over "Geloofszekerheid" . 06-jan-2009
2 Petrus 1 vers 19 Het Woord van God is als een Licht . 06-jan-2009
1 Johannes 1 vers 9 Schuldvergiffenis na Schuldbeleidenis . 03-feb-2009
1 Johannes 2 vers 1 en 2 Over de "Voorspraak" voor zondaren . 03-feb-2009
1 Johannes 2 vers 12 t/m 15 Van de Heerlijkheid de Gemeente. Hun rijkdomm . 03-feb-2009
1 Johannes 2 vers 3 t/m 6 Geloofszekerheid door Godskennis . 03-feb-2009
1 Johannes 3 vers 8b Gods Zoon geopenbaard, de noodzaak en doel Openbare Belijdenis 03-feb-2009
1 Johannes 4 vers 7 t/m 10 God IS LIEFDE . 03-feb-2009
Openbaring 1 vers 17 en 18 Verschijning van de verheerlijkte Christus Doopdienst 11-mrt-2009
Openbaring 2 vers 12 t/m 17 Brief aan Pergamus Bijb.lez. 7 Gem Kl.A.(1-7) 11-mrt-2009
Openbaring 2 vers 24 t/m 26 Jezus belooft de grote overwinning . 11-mrt-2009
Openbaring 3 vers 20 Gods kloppen op de deur van ons hart. Doopdienst 11-mrt-2009
Openbaring 5 vers 6 Over het verheerlijkte LAM van God. . 11-mrt-2009
Openbaring 12 vers 10 en 11 Hemelse Blijdschap over de Aardse overwinning Doopdienst 11-mrt-2009
Openbaring 12 vers 13 t/m 18 Strijdende draak tegen de Vrouw in de woestyn . 01-apr-2009
Openbaring 14 vers 14 t/m 20 De graan- en Wijnoogst . 01-apr-2009
Openbaring 15 vers 2 t/m 4 Over de Zangers aan de "glazen zee". Dankdag 01-apr-2009
Openbaring 21 vers 6 Het Woord van Christus aan het eind der tyden Oudejaarsavond 01-apr-2009
Openbaring 22 vers 17 Over de Bede van de Geest en de Bruid. . 01-apr-2009

           

 

 

Start Preken Leespreken Biografie Hulp Links Contact
 

www.DsHuisman.nl