Start Preken Leespreken Biografie Hulp Links Contact

Psalm 89 vers 16 t/m 19

Omhoog

 

 

  

 

    

 

 

 

 

horizontal rule

Beluister

Thema Over "Het Welgelukzalige Volk".
Preekplaats Terneuzen
Datum 6-2-1994
Bijzonderheid Geen bijzonderheden
Tekst 16 Welgelukzalig is het volk, hetwelk het geklank kent; o HEERE! zij zullen in het licht Uws aanschijns wandelen. 17 Zij zullen zich den gansen dag verheugen in Uw Naam, en door Uw gerechtigheid verhoogd worden. 18 Want Gij zijt de heerlijkheid hunner sterkte; en door Uw welbehagen zal onze hoorn verhoogd worden. 19 Want ons schild is van den HEERE, en onze koning is van den Heilige Israels.

horizontal rule

 

 

 

www.DsHuisman.nl