Start Preken Leespreken Biografie Hulp Links Contact

Psalm 27 vers 4 t/m 6

Omhoog

 

 

  

 

    

 

 

 

 

horizontal rule

Beluister

Thema Davids ene begeerte!
Preekplaats Terneuzen
Datum 1-7-1990
Bijzonderheid Geen bijzonderheden
Tekst 4 Een ding heb ik van den HEERE begeerd, dat zal ik zoeken: dat ik al de dagen mijns levens mocht wonen in het huis des HEEREN, om de liefelijkheid des HEEREN te aanschouwen, en te onderzoeken in Zijn tempel. 5 Want Hij versteekt mij in Zijn hut, ten dage des kwaads; Hij verbergt mij in het verborgene Zijner tent; Hij verhoogt mij op een rotssteen. 6 Ook nu zal mijn hoofd verhoogd worden boven mijn vijanden, die rondom mij zijn, en ik zal in Zijn tent offeranden des geklanks offeren; ik zal zingen, ja, psalmzingen den HEERE.

horizontal rule

 

 

 

www.DsHuisman.nl