Start Preken Leespreken Biografie Hulp Links Contact

Jona 4 vers 1 t/m 4

Omhoog

 

 

  

 

    

 

 

 

 

horizontal rule

Beluister

Thema Een onverbeterlijke Profeet (6)
Preekplaats Vlaardingen
Datum Datum onbekend
Bijzonderheid Bijb.lez. Jona (1-7)
Tekst 1 Dit verdroot, Jona met groot verdriet, en zijn toorn ontstak. 2 En hij bad tot den HEERE, en zeide: Och HEERE! was dit mijn woord niet, als ik nog in mijn land was? Daarom kwam ik het voor, vluchtende naar Tarsis; want ik wist, dat Gij een genadig en barmhartig God zijt, lankmoedig en groot van goedertierenheid, en berouw hebbende over het kwaad. 3 Nu dan, HEERE! neem toch mijn ziel van mij; want het is mij beter te sterven dan te leven. 4 En de HEERE zeide: Is uw toorn billijk ontstoken?

horizontal rule

 

 

 

www.DsHuisman.nl