Start Preken Leespreken Biografie Hulp Links Contact

Openbaring 2 vers 8 t/m 11

Omhoog

 

 

  

 

    

 

 

 

 

horizontal rule

Beluister

Thema Brief ad gemeente van Smyrna (2)
Preekplaats Vlaardingen
Datum Datum onbekend
Bijzonderheid Bijb.lez. 7 Gem Kl.A.(1-7)
Tekst 8 En schrijf aan den engel der Gemeente van die van Smyrna: Dit zegt de Eerste en de Laatste, Die dood geweest is, en weder levend is geworden: 9 Ik weet uw werken, en verdrukking, en armoede (doch gij zijt rijk), en de lastering dergenen, die zeggen, dat zij Joden zijn, en zijn het niet, maar zijn een synagoge des satans. 10 Vrees geen der dingen, die gij lijden zult. Ziet, de duivel zal enigen van ulieden in de gevangenis werpen, opdat gij verzocht wordt; en gij zult een verdrukking hebben van tien dagen. Zijt getrouw tot den dood, en Ik zal u geven de kroon des levens. 11 Die oren heeft, die hore wat de Geest tot de Gemeenten zegt. Die overwint, zal van den tweeden dood niet beschadigd worden.

horizontal rule

 

 

 

www.DsHuisman.nl