Start Preken Leespreken Biografie Hulp Links Contact

Zondag 33

Omhoog

 

 

  

 

    

 

 

 

 

horizontal rule

Beluister

Thema De Waarachtige bekering des mensen tot God
Preekplaats Vlaardingen
Datum 20-5-1973
Bijzonderheid Geen bijzonderheden
Tekst ZONDAG 33 Vr.88. In hoeveel stukken bestaat de waarachtige bekering des mensen? Antw. In twee stukken: in de afsterving des ouden, en in de opstanding des nieuwen mensen a. Vr.89. Wat is de afsterving des ouden mensen? Antw. Het is een hartelijk leedwezen dat wij God door onze zonden vertoornd hebben, en die hoe langer hoe meer haten en vlieden a. Vr.90. Wat is de opstanding des nieuwen mensen? Antw. Het is een hartelijke vreugde in God door Christus a, en een ernstige lust en liefde om naar den wille Gods in alle goede werken te leven b. Vr.91. Maar wat zijn goede werken? Antw. Alleen die uit waar geloof a, naar de wet Gods b, alleen Hem ter eer geschieden c, en niet die op ons goeddunken of op mensen-inzettingen gegrond zijn d.

horizontal rule

 

 

 

www.DsHuisman.nl