Start Preken Leespreken Biografie Hulp Links Contact

Zondag 46

Omhoog

 

 

  

 

    

 

 

 

 

horizontal rule

Beluister

Thema Over de Äanhef"van het Gebed.
Preekplaats Terneuzen
Datum 30-12-1990
Bijzonderheid Geen bijzonderheden
Tekst ZONDAG 46 Vr.120. Waarom heeft ons Christus geboden God alzo aan te spreken: Onze Vader? Antw. Opdat Hij van stonden aan, in het begin onzes gebeds, in ons de kinderlijke vreze en toevoorzicht tot God verwekke, welke beide de grond onzes gebeds zijn, namelijk, dat God onze Vader door Christus geworden is, en dat Hij ons veel minder afslaan zal hetgeen dat wij Hem met een recht geloof bidden, dan onze vaders ons aardse dingen ontzeggen a. Vr.121. Waarom wordt hierbij gevoegd: Die in de hemelen zijt? Antw. Opdat wij van de hemelse majesteit Gods niet aards gedenken a, en van Zijn almachtigheid alle nooddruft des lichaams en der ziel verwachten b.

horizontal rule

 

 

 

www.DsHuisman.nl