Start Preken Leespreken Biografie Hulp Links Contact

Zondag 40

Omhoog

 

 

  

 

    

 

 

 

 

horizontal rule

Beluister

Thema Over Levensgevaar,-levensbewaking en -roeping
Preekplaats Vlaardingen
Datum Datum onbekend
Bijzonderheid Geen bijzonderheden
Tekst ZONDAG 40 Vr.105. Wat eist God in het zesde gebod? Antw. Dat ik mijn naaste noch met gedachten, noch met woorden of enig gebaar, veel minder met de daad, door mijzelven of door anderen ontere, hate, kwetse of dode a; maar dat ik alle wraakgierigheid aflegge b; ook mijzelven niet kwetse of moedwilliglijk in enig gevaar begeve c; waarom ook de overheid het zwaard draagt om den doodslag te weren d. Vr.106. Maar dit gebod schijnt alleen van het doodslaan te spreken? Antw. God, verbiedende den doodslag, leert ons dat Hij den wortel des doodslags, als nijd a, haat b, toorn c en wraakgierigheid, haat en zulks alles voor een doodslag houdt d. Vr.107. Maar is het genoeg, dat wij onzen naaste, zoals tevoren gezegd is, niet doden? Antw. Neen; want God, verbiedende den nijd, haat en toorn, gebiedt dat wij onzen naaste liefhebben als onszelven a, en jegens hem geduld, vrede, zachtmoedigheid, barmhartigheid en alle vriendelijkheid bewijzen b, zijn schade, zoveel als ons mogelijk is, afkeren c, en ook onzen vijanden goed doen d.

horizontal rule

 

 

 

www.DsHuisman.nl