Start Preken Leespreken Biografie Hulp Links Contact

Zondag 6

Omhoog

 

 

  

 

    

 

 

 

 

horizontal rule

Beluister

Thema De "Middelaar" geopenbaard
Preekplaats Preekplaats onbekend
Datum Datum onbekend
Bijzonderheid Geen bijzonderheden
Tekst ZONDAG 6 Vr.16. Waarom moet Hij een waarachtig en rechtvaardig mens zijn? Antw. Omdat de rechtvaardigheid Gods vorderde, dat de menselijke natuur, die gezondigd had, voor de zonde betaalde a; en dat een mens, zelf een zondaar zijnde, niet kon voor anderen betalen b. Vr.17 Waarom moet Hij tegelijk waarachtig God zijn? Antw. Opdat Hij, uit kracht Zijner Godheid a, den last van den toorn Gods b aan Zijn mensheid zou kunnen dragen c, en ons de gerechtigheid en het leven zou kunnen verwerven en wedergeven Vr.18. Maar wie is deze Middelaar, Die tegelijk waarachtig God a en een waarachtig b rechtvaaardig mens is c? Antw. Onze Heere Jezus Christus d, Die ons van God tot wijsheid, rechtvaardigheid, heiligmaking, en tot een volkomen verlossing geschonken is e. Vr.19. Waaruit weet gij dat? Antw. Uit het heilig Evangelie, hetwelk God Zelf eerstelijk in het paradijs heeft geopenbaard a, en daarna door de heilige patriarchen b en profeten c laten verkondigen, en door de offeranden en andere ceremoniƫn der Wet laten voorbeelden d, en ten laatste door Zijn eniggeboren Zoon vervuld e.

horizontal rule

 

 

 

www.DsHuisman.nl