Start Preken Leespreken Biografie Hulp Links Contact

Zondag 2

Omhoog

 

 

  

 

    

 

 

 

 

horizontal rule

Beluister

Thema De "kennis" van onze Ellende
Preekplaats Preekplaats onbekend
Datum Datum onbekend
Bijzonderheid Geen bijzonderheden
Tekst ZONDAG 2 Vr.3. Waaruit kent gij uw ellende? Antw. Uit de wet Gods a. Vr.4. Wat eist de wet Gods van ons? Antw. Dat leert ons Christus in een hoofdsom, Matth. 22:37-40: Gij zult liefhebben den Heere, uw God, met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand, en met geheel uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede, aan dit gelijk, is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelven. Aan deze twee geboden hangt de ganse Wet en de Profeten a. Vr.5. Kunt gij dit alles volkomenlijk houden? Antw. Neen ik a; want ik ben van nature geneigd God en mijn naaste te haten b.

horizontal rule

 

 

 

www.DsHuisman.nl