Start Preken Leespreken Biografie Hulp Links Contact

Zondag 19

Omhoog

 

 

  

 

    

 

 

 

 

horizontal rule

Beluister

Thema over de Verhoogde Christus
Preekplaats Terneuzen
Datum 3-1-1993
Bijzonderheid Geen bijzonderheden
Tekst ZONDAG 19 Vr.50. Waarom wordt daarbij gezet: Zittende ter rechterhand Gods? Antw. Dewijl Christus daarom ten hemel gevaren is, opdat Hij Zichzelven daar bewijze als het Hoofd Zijner Christelijk Kerk a, door Wien de Vader alle ding regeert . Vr.51. Wat nuttigheid brengt ons deze heerlijkheid van ons Hoofd Christus? Antw. Eerstelijk dat Hij door Zijn Heilige Geest in ons, Zijn lidmaten, de hemelse gaven uitgiet a. Daarna dat Hij ons met Zijn macht tegen alle vijanden beschut en bewaart Vr.52. Wat troost u de wederkomst van Christus om te oordelen de levenden en de doden? Antw. Dat ik in alle droefenis en vervolging met opgerichten hoofde even Denzelfde, Die Zich tevoren om mijnentwil voor Gods gericht gesteld en al den vloek van mij weggenomen heeft, tot een Rechter uit den hemel verwacht a, Die al Zijn en mijn vijanden in de eeuwige verdoemenis werpen b, maar mij met alle uitverkorenen tot Zich in de hemelse blijdschap en heerlijkheid nemen zal

horizontal rule

 

 

 

www.DsHuisman.nl