Start Preken Leespreken Biografie Hulp Links Contact

Zondag 1

Omhoog

 

 

  

 

    

 

 

 

 

horizontal rule

Beluister

Thema Over de Enige Troost in Leven en Sterven
Preekplaats `Terneuzen
Datum 16-8-1992
Bijzonderheid Geen bijzonderheden
Tekst Vr.1. Wat is uw enige troost, beide in het leven en sterven? Antw. Dat ik met lichaam en ziel, beide in het leven en sterven a, niet mijn b, maar mijns getrouwen Zaligmakers Jezus Christus eigen ben c, Die met Zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomenlijk betaald d en mij uit alle heerschappij des duivels verlost heeft e, en alzo bewaart f, dat zonder den wil mijns hemelsen Vaders geen haar van mijn hoofd vallen kan g, ja ook, dat mij alle ding tot mijn zaligheid dienen moet h; waarom Hij mij ook door Zijn Heiligen Geest van het eeuwige leven verzekert i, en Hem voortaan te leven van harte willig en bereid maakt k. Vr.2. Hoeveel stukken zijn u nodig te weten, opdat gij in dezen troost zaliglijk leven en sterven moogt? Antw. Drie stukken a. Ten eerste: hoe groot mijn zonden en ellende zijn b. Ten andere: hoe ik van al mijn zonden en ellende verlost worde c. En ten derde: hoe ik Gode voor zulke verlossing zal dankbaar zijn d.

horizontal rule

 

 

 

www.DsHuisman.nl