Start Preken Leespreken Biografie Hulp Links Contact

Zondag 46 vraag 120 en 121

Omhoog

 

 

  

 

    

 

 

 

 

horizontal rule

Beluister

Thema Zondag 46 vraag 120 en 121
Preekplaats Vlaardingen
Datum Datum onbekend
Bijzonderheid Geen bijzonderheden
Tekst Vr.120. Waarom heeft ons Christus geboden God alzo aan te spreken: Onze Vader? Antw. Opdat Hij van stonden aan, in het begin onzes gebeds, in ons de kinderlijke vreze en toevoorzicht tot God verwekke, welke beide de grond onzes gebeds zijn, namelijk, dat God onze Vader door Christus geworden is, en dat Hij ons veel minder afslaan zal hetgeen dat wij Hem met een recht geloof bidden, dan onze vaders ons aardse dingen ontzeggen Vr.121. Waarom wordt hierbij gevoegd: Die in de hemelen zijt? Antw. Opdat wij van de hemelse majesteit Gods niet aards gedenken a, en van Zijn almachtigheid alle nooddruft des lichaams en der ziel verwachten

horizontal rule

 

 

 

www.DsHuisman.nl