Start Preken Leespreken Biografie Hulp Links Contact

Zondag 38 vraag 103

Omhoog

 

 

  

 

    

 

 

 

 

horizontal rule

Beluister

Thema Wat zegt het vierde gebod?
Preekplaats Vlaardingen
Datum Datum onbekend
Bijzonderheid Geen bijzonderheden
Tekst Vr.103. Wat gebiedt God in het vierde gebod? Antw. Eerstelijk dat de kerkedienst, of het predikambt, en de scholen onderhouden worden a, en dat ik, inzonderheid op den sabbat, dat is op den rustdag, tot de gemeente Gods naarstiglijk kome b, om Gods Woord te horen c, de Sacramenten te gebruiken d, God den Heere openlijk aan te roepen e, en den armen Christelijke handreiking te doen f; ten andere dat ik al de dagen mijns levens van mijn boze werken ruste, den Heere door Zijn Geest in mij werken late, en alzo den eeuwigen sabbat in dit leven aanvange g.

horizontal rule

 

 

 

www.DsHuisman.nl