Start Preken Leespreken Biografie Hulp Links Contact

Zondag 35 vraag 96 t/m 98

Omhoog

 

 

  

 

    

 

 

 

 

horizontal rule

Beluister

Thema Wat zegt het tweede gebod?
Preekplaats Vlaardingen
Datum Datum onbekend
Bijzonderheid Geen bijzonderheden
Tekst Vr.96. Wat eist God in het tweede gebod? Antw. Dat wij God in generlei wijze afbeelden a, en op geen andere wijze vereren, dan Hij in Zijn Woord bevolen heeft Vr.97. Mag men dan ganselijk geen beelden maken? Antw. God kan en mag in generlei wijze afgebeeld worden a. Maar de schepselen, al is het dat zij mogen afgebeeld worden, zo verbiedt toch God hun beeltenis te maken en te hebben, om die te vereren, of God daardoor te dienen Vr.98. Maar zou men de beelden in de kerken als boeken der leken niet mogen dulden? Antw. Neen; want wij moeten niet wijzer zijn dan God, Dewelke Zijn Christenen niet door stomme beelden a, maar door de levende verkondiging Zijns Woords wil onderwezen hebben b.

horizontal rule

 

 

 

www.DsHuisman.nl