Start Preken Leespreken Biografie Hulp Links Contact

Zondag 44 vraag 113 t/m 115

Omhoog

 

 

  

 

    

 

 

 

 

horizontal rule

Beluister

Thema Wat zegt het tiende gebod?
Preekplaats Vlaardingen
Datum Datum onbekend
Bijzonderheid Geen bijzonderheden
Tekst Vr.113. Wat eist van ons het tiende gebod? Antw. Dat ook de minste lust of gedachte tegen enig gebod Gods in ons hart nimmermeer kome, maar dat wij te allen tijde van ganser harte aller zonden vijand zijn en lust tot alle gerechtigheid hebben Vr.114. Maar kunnen degenen, die tot God bekeerd zijn, deze geboden volkomenlijk houden? Antw. Neen zij; maar ook de allerheiligsten, zolang als zij in dit leven zijn, hebben maar een klein beginsel dezer gehoorzaamheid a; doch alzo, dat zij met een ernstig voornemen niet alleen naar sommige, maar naar al de geboden Gods beginnen te leven Vr.115. Waarom laat ons dan God alzo scherpelijk de tien geboden prediken, zo ze toch niemand in dit leven houden kan? Antw. Eerstelijk opdat wij ons leven lang onzen zondigen aard hoe langer hoe meer leren kennen a, en des te begeriger zijn, om de vergeving der zonden en de gerechtigheid in Christus te zoeken b. Daarna, opdat wij zonder ophouden ons benaarstigen, en God bidden om de genade des Heiligen Geestes, opdat wij hoe langer hoe meer naar het evenbeeld Gods vernieuwd worden, totdat wij tot deze voorgestelde volkomenheid na dit leven geraken

horizontal rule

 

 

 

www.DsHuisman.nl