Start Preken Leespreken Biografie Hulp Links Contact

Zondag 23 vraag 61 en 62

Omhoog

 

 

  

 

    

 

 

 

 

horizontal rule

Beluister

Thema De verhouding tussen Rechtvaardiging & Geloof
Preekplaats Vlaardingen
Datum Datum onbekend
Bijzonderheid Doopdienst
Tekst Vr.61. Waarom zegt gij dat gij alleen door het geloof rechtvaardig zijt? Antw. Niet dat ik vanwege de waardigheid mijns geloofs Gode aangenaam ben; maar daarom, dat alleen de genoegdoening, gerechtigheid en heiligheid van Christus mijn gerechtigheid voor God is a, en dat ik die niet anders dan alleen door het geloof aannemen en mij toeƫigenen kan Vr.62. Maar waarom kunnen onze goede werken niet de gerechtigheid voor God of een stuk daarvan zijn? Antw. Daarom, dat de gerechtigheid die voor Gods gericht bestaan kan, gans volkomen en der wet Gods in alle stukken gelijkvormig zijn moet a, en dat ook onze beste werken in dit leven alle onvolkomen en met zonden bevlekt zijn b.

horizontal rule

 

 

 

www.DsHuisman.nl