Start Preken Leespreken Biografie Hulp Links Contact

Zondag 22 vraag 57 en 58

Omhoog

 

 

  

 

    

 

 

 

 

horizontal rule

Beluister

Thema De Troost in de opstanding en eeuwig leven
Preekplaats Vlaardingen
Datum Datum onbekend
Bijzonderheid Geen bijzonderheden
Tekst Vr.57. Wat troost geeft u de opstanding des vleses? Antw. Dat niet alleen mijn ziel na dit leven van stonden aan tot Christus, haar Hoofd, zal opgenomen worden a, maar dat ook dit mijn vlees, door de kracht van Christus opgewekt zijnde, wederom met mijn ziel verenigd en aan het heerlijk lichaam van Christus gelijkvormig zal worden Vr.58. Wat troost schept gij uit het artikel van het eeuwige leven? Antw. Dat, nademaal ik nu het beginsel der eeuwige vreugde in mijn hart gevoel a, ik na dit leven volkomen zaligheid bezitten zal, die geen oog gezien, geen oor gehoord heeft, en in geens mensen hart opgeklommen is, en dat, om God daarin eeuwiglijk te prijzen b.

horizontal rule

 

 

 

www.DsHuisman.nl