Start Preken Leespreken Biografie Hulp Links Contact

Zondag 21 vraag 55

Omhoog

 

 

  

 

    

 

 

 

 

horizontal rule

Beluister

Thema De gemeenschap der Heiligen.
Preekplaats Vlaardingen
Datum Datum onbekend
Bijzonderheid Geen bijzonderheden
Tekst Vr.55. Wat verstaat gij door de gemeenschap der heiligen? Antw. Eerstelijk dat de gelovigen, allen en een iegelijk, als lidmaten aan den Heere Christus en al Zijn schatten en gaven gemeenschap hebben a.Ten andere dat elk zich moet schuldig weten zijn gaven ten nutte en ter zaligheid der andere lidmaten gewilliglijk en met vreugde aan te wenden b.

horizontal rule

 

 

 

www.DsHuisman.nl