Start Preken Leespreken Biografie Hulp Links Contact

Zondag 15 vraag 37

Omhoog

 

 

  

 

    

 

 

 

 

horizontal rule

Beluister

Thema Het lijden van Christus in haar betekenis.
Preekplaats Vlaardingen
Datum Datum onbekend
Bijzonderheid Doopdienst
Tekst Vr.37. Wat verstaat gij door het woordeken: Geleden? Antw. Dat Hij aan lichaam en ziel, den gansen tijd Zijns levens op de aarde, maar inzonderheid aan het einde Zijns levens, den toorn Gods tegen de zonde des gansen menselijken geslachts gedragen heeft a, opdat Hij met Zijn lijden, als met het enige zoenoffer b, ons lichaam en onze ziel van de eeuwige verdoemenis verloste c, en ons Gods genade, gerechtigheid en het eeuwige leven verwierve d.

horizontal rule

 

 

 

www.DsHuisman.nl