Start Preken Leespreken Biografie Hulp Links Contact

Zondag 12 vraag 31

Omhoog

 

 

  

 

    

 

 

 

 

horizontal rule

Beluister

Thema De Gezalfde Gods als Profeet,Priester,Koning
Preekplaats Vlaardingen
Datum Datum onbekend
Bijzonderheid Doopdienst
Tekst Vr.31. Waarom is Hij Christus, dat is een Gezalfde, genaamd? Antw. Omdat Hij van God den Vader verordineerd is, en met den Heiligen Geest gezalfd a, tot onzen hoogsten Profeet en Leraar b, Die ons den verborgen raad en wil Gods van onze verlossing volkomenlijk geopenbaard heeft c; en tot onzen enigen Hogepriester d, Die ons met de enige offerande Zijns lichaams verlost heeft e, en voor ons met Zijn voorbidding steeds tussentreedt bij den Vader f; en tot onzen eeuwigen Koning, Die ons met Zijn Woord en Geest regeert, en ons bij de verworven verlossing beschut en behoudt g.

horizontal rule

 

 

 

www.DsHuisman.nl