Start Preken Leespreken Biografie Hulp Links Contact

Zondag 11 vraag 29 30

Omhoog

 

 

  

 

    

 

 

 

 

horizontal rule

Beluister

Thema Over de Naam van Jezus.
Preekplaats Vlaardingen
Datum Datum onbekend
Bijzonderheid Geen bijzonderheden
Tekst Vr.29. Waarom wordt de Zone Gods Jezus, dat is Zaligmaker, genoemd? Antw. Omdat Hij ons zalig maakt en van al onze zonden verlost a; daarbenevens, dat bij niemand anders enige zaligheid te zoeken of te vinden is b. Vr.30. Geloven dan die ook aan den enigen Zaligmaker Jezus, die hun zaligheid en welvaart bij de heiligen, bij zichzelven, of ergens elders zoeken? Antw. Neen zij; maar zij verloochenen met de daad den enigen Heiland Jezus, ofschoon zij met den mond in Hem roemen a; want van tweeén één: óf Jezus moet geen volkomen Zaligmaker zijn, óf die dezen Zaligmaker met waar geloof aannemen, moeten alles in Hem hebben, dat tot hun zaligheid van node is b.

horizontal rule

 

 

 

www.DsHuisman.nl