Start Preken Leespreken Biografie Hulp Links Contact

Zondag 19 vraag 52

Omhoog

 

 

  

 

    

 

 

 

 

horizontal rule

Beluister

Thema De wederkomst van Christus als Rechter.
Preekplaats Vlaardingen
Datum Datum onbekend
Bijzonderheid Doopdienst
Tekst Vr.52. Wat troost u de wederkomst van Christus om te oordelen de levenden en de doden? Antw. Dat ik in alle droefenis en vervolging met opgerichten hoofde even Denzelfde, Die Zich tevoren om mijnentwil voor Gods gericht gesteld en al den vloek van mij weggenomen heeft, tot een Rechter uit den hemel verwacht a, Die al Zijn en mijn vijanden in de eeuwige verdoemenis werpen b, maar mij met alle uitverkorenen tot Zich in de hemelse blijdschap en heerlijkheid nemen zal c.

horizontal rule

 

 

 

www.DsHuisman.nl