Start Preken Leespreken Biografie Hulp Links Contact

Zondag 19 vraag 50 51

Omhoog

 

 

  

 

    

 

 

 

 

horizontal rule

Beluister

Thema Over Christus Middelaars-heerschappij.
Preekplaats Vlaardingen
Datum Datum onbekend
Bijzonderheid Geen bijzonderheden
Tekst Vr.50. Waarom wordt daarbij gezet: Zittende ter rechterhand Gods? Antw. Dewijl Christus daarom ten hemel gevaren is, opdat Hij Zichzelven daar bewijze als het Hoofd Zijner Christelijk Kerk a, door Wien de Vader alle ding regeert Vr.51. Wat nuttigheid brengt ons deze heerlijkheid van ons Hoofd Christus? Antw. Eerstelijk dat Hij door Zijn Heilige Geest in ons, Zijn lidmaten, de hemelse gaven uitgiet a. Daarna dat Hij ons met Zijn macht tegen alle vijanden beschut en bewaart

horizontal rule

 

 

 

www.DsHuisman.nl