Start Preken Leespreken Biografie Hulp Links Contact

Zondag 18 vraag 46 49

Omhoog

 

 

  

 

    

 

 

 

 

horizontal rule

Beluister

Thema Over de Hemelvaart van Christus.
Preekplaats Vlaardingen
Datum Datum onbekend
Bijzonderheid Doopdienst
Tekst Vr.46. Wat verstaat gij daarmede: Opgevaren ten hemel? Antw. Dat Christus voor de ogen Zijner jongeren van de aarde ten hemel is opgeheven a, en dat Hij ons ten goede daar is b, totdat Hij wederkomt om te oordelen de levenden en de doden . Vr.47. Is dan Christus niet bij ons tot aan het einde der wereld, gelijk Hij ons beloofd heeft a? Antw. Christus is waarachtig mens en waarachtig God. Naar Zijn menselijke natuur is Hij niet meer op aarde b; maar naar Zijn Godheid, majesteit, genade en Geest wijkt Hij nimmermeer van ons Vr.48. Maar zo de mensheid niet overal is waar de Godheid is, worden dan de twee naturen in Christus niet van elkander gescheiden? Antw. Ganselijk niet; want dewijl de Godheid door niets kan ingesloten worden en overal tegenwoordig is a, zo moet volgen, dat zij wel buiten haar aangenomen mensheid is b, en nochtans niettemin ook in haar is en persoonlijk met haar verenigd blijft.

horizontal rule

 

 

 

www.DsHuisman.nl