Start Preken Leespreken Biografie Hulp Links Contact

Zondag 15 vraag 38 39

Omhoog

 

 

  

 

    

 

 

 

 

horizontal rule

Beluister

Thema Over Christus onder het strenge Recht v God.
Preekplaats Vlaardingen
Datum Datum onbekend
Bijzonderheid Geen bijzonderheden
Tekst Vr.38. Waarom heeft Hij onder den rechter Pontius Pilatus geleden? Antw. Opdat Hij, onschuldig onder den wereldlijken rechter veroordeeld zijnde a, ons daarmede van het strenge oordeel Gods, dat over ons gaan zou, bevrijdde Vr.39. Heeft dat iets meer in, dat Hij gekruisigd is geweest, dan of Hij met een anderen dood gestorven ware? Antw. Ja het; want daardoor ben ik zeker, dat Hij de vervloeking, die op mij lag, op Zich geladen heeft a; dewijl de dood des kruises van God vervloekt was b.

horizontal rule

 

 

 

www.DsHuisman.nl