Start Preken Leespreken Biografie Hulp Links Contact

Zondag 10 vraag 27

Omhoog

 

 

  

 

    

 

 

 

 

horizontal rule

Beluister

Thema Over de Voorzienigheid Gods
Preekplaats Vlaardingen
Datum Datum onbekend
Bijzonderheid Doopdienst
Tekst Vr.27. Wat verstaat gij door de voorzienigheid Gods? Antw. De almachtige en alomtegenwoordige kracht Gods a, door welke Hij hemel en aarde, mitsgaders alle schepselen, gelijk als met Zijn hand nog onderhoudt, en alzo regeert b, dat loof en gras, regen en droogte c, vruchtbare en onvruchtbare jaren, spijze en drank, gezondheid en krankheid d, rijkdom en armoede e, en alle dingen, niet bij geval, maar van Zijn Vaderlijke hand ons toekomen f.

horizontal rule

 

 

 

www.DsHuisman.nl