Start Preken Leespreken Biografie Hulp Links Contact

Zondag 3 vraag 6 en 7

Omhoog

 

 

  

 

    

 

 

 

 

horizontal rule

Beluister

Thema De verschrikkelijke Zondeval.
Preekplaats Vlaardingen
Datum Datum onbekend
Bijzonderheid Geen bijzonderheden
Tekst Vr.6. Heeft dan God den mens alzo boos en verkeerd geschapen? Antw. Neen Hij; maar God heeft den mens goed a en naar Zijn evenbeeld geschapen b, dat is in ware gerechtigheid en heiligheid, opdat hij God zijn Schepper recht kennen, Hem van harte liefhebben en met Hem in de eeuwige zaligheid leven zou, om Hem te loven en te prijzen Vr.7. Vanwaar komt dan zulke verdorven aard des mensen? Antw. Uit den val en de ongehoorzaamheid onzer eerste voorouders, Adam en Eva, in het paradijs a, waar onze natuur alzo is verdorven geworden, dat wij allen in zonden ontvangen en geboren worden b.

horizontal rule

 

 

 

www.DsHuisman.nl