Start Preken Leespreken Biografie Hulp Links Contact

Zondag 7 vraag 21

Omhoog

 

 

  

 

    

 

 

 

 

horizontal rule

Beluister

Thema Over het waar Zaligmakend Geloof.
Preekplaats Vlaardingen
Datum Datum onbekend
Bijzonderheid Geen bijzonderheden
Tekst Vr.21. Wat is een waar geloof? Antw. Een waar geloof is niet alleen een stellig weten of kennis, waardoor ik alles voor waarachtig houd, wat ons God in Zijn Woord geopenbaard heeft a, maar ook een vast vertrouwen b, hetwelk de Heilige Geest c door het Evangelie in mijn hart werkt d, dat niet alleen anderen, maar ook mij vergeving der zonden, eeuwige gerechtigheid en zaligheid e van God geschonken is, uit louter genade, alleen om der verdienste van Christus wil f.

horizontal rule

 

 

 

www.DsHuisman.nl