Start Preken Leespreken Biografie Hulp Links Contact

Zondag 6 vraag 16 t/m 18

Omhoog

 

 

  

 

    

 

 

 

 

horizontal rule

Beluister

Thema De Middelaar geopenbaard.
Preekplaats Vlaardingen
Datum Datum onbekend
Bijzonderheid Geen bijzonderheden
Tekst Vr.16. Waarom moet Hij een waarachtig en rechtvaardig mens zijn? Antw. Omdat de rechtvaardigheid Gods vorderde, dat de menselijke natuur, die gezondigd had, voor de zonde betaalde a; en dat een mens, zelf een zondaar zijnde, niet kon voor anderen betalen Vr.17. Waarom moet Hij tegelijk waarachtig God zijn? Antw. Opdat Hij, uit kracht Zijner Godheid a, den last van den toorn Gods b aan Zijn mensheid zou kunnen dragen c, en ons de gerechtigheid en het leven zou kunnen verwerven en wedergeven Vr.18. Maar wie is deze Middelaar, Die tegelijk waarachtig God a en een waarachtig b rechtvaaardig mens is? Antw. Onze Heere Jezus Christus d, Die ons van God tot wijsheid, rechtvaardigheid, heiligmaking, en tot een volkomen verlossing geschonken is e.

horizontal rule

 

 

 

www.DsHuisman.nl