Start Preken Leespreken Biografie Hulp Links Contact

MattheŁs 26 vers 20 t/m 25

Omhoog

 

 

  

 

    

 

 

 

 

horizontal rule

Beluister

Thema Het verraad van Judas
Preekplaats Vlaardingen
Datum Datum onbekend
Bijzonderheid Lijdenspreek
Tekst 20 En als het avond geworden was, zat Hij aan met detwaalven. 21 En toen zij aten, zeide Hij: Voorwaar, Ik zeg u, dat een van u Mij zal verraden. 22 En zij, zeer bedroefd geworden zijnde, begon een iegelijk van hen tot Hem te zeggen: Ben ik het, Heere? 23 En Hij, antwoordende, zeide: Die de hand met Mij in den schotel indoopt, die zal Mij verraden. 24 De Zoon des mensen gaat wel heen, gelijk van Hem geschreven is; maar wee dien mens, door welken de Zoon des mensen verraden wordt; het ware hem goed, zo die mens niet geboren was geweest. 25 En Judas, die Hem verried, antwoordde en zeide: Ben ik het, Rabbi? Hij zeide tot hem: Gij hebt het gezegd.

horizontal rule

 

 

 

www.DsHuisman.nl