Start Preken Leespreken Biografie Hulp Links Contact

MattheŁs 3 vers 13 t/m 17

Omhoog

 

 

  

 

    

 

 

 

 

horizontal rule

Beluister

Thema Jezus door Johannes gedoopt
Preekplaats Preekplaats onbekend
Datum Datum onbekend
Bijzonderheid Geen bijzonderheden
Tekst 13 Toen kwam Jezus van Galilea naar de Jordaan, tot Johannes, om van hem gedoopt te worden. 14 Doch Johannes weigerde Hem zeer, zeggende: Mij is nodig van U gedoopt te worden, en komt Gij tot mij? 15 Maar Jezus, antwoordende, zeide tot hem: Laat nu af; want aldus betaamt ons alle gerechtigheid te vervullen. Toen liet hij van Hem af. 16 En Jezus, gedoopt zijnde, is terstond opgeklommen uit het water; en ziet, de hemelen werden Hem geopend, en hij zag den Geest Gods nederdalen, gelijk een duive, en op Hem komen. 17 En ziet, een stem uit de hemelen, zeggende: Deze is Mijn Zoon, Mijn Geliefde, in Denwelken Ik Mijn welbehagen heb!

horizontal rule

 

 

 

www.DsHuisman.nl