Start Preken Leespreken Biografie Hulp Links Contact

MattheŁs 13 vers 18 t/m 23

Omhoog

 

 

  

 

    

 

 

 

 

horizontal rule

Beluister

Thema Gelijkenis van de Zaaier
Preekplaats Zeist
Datum Datum onbekend
Bijzonderheid Geen bijzonderheden
Tekst 18 Gij dan, hoort de gelijkenis van den zaaier. 19 Als iemand dat Woord des Koninkrijks hoort, en niet verstaat, zo komt de boze, en rukt weg, hetgeen in zijn hart gezaaid was; deze is degene, die bij den weg bezaaid is. 20 Maar die in steenachtige [plaatsen] bezaaid is, deze is degene, die het Woord hoort, en dat terstond met vreugde ontvangt; 21 Doch hij heeft geen wortel in zichzelven, maar is voor een tijd; en als verdrukking of vervolging komt, om des Woords wil, zo wordt hij terstond geergerd. 22 En die in de doornen bezaaid is, deze is degene, die het Woord hoort; en de zorgvuldigheid dezer wereld, en de verleiding des rijkdoms verstikt het Woord, en het wordt onvruchtbaar. 23 Die nu in de goede aarde bezaaid is, deze is degene, die het Woord hoort en verstaat, die ook vrucht draagt en voortbrengt, de een honderd, de ander zestig-, en de ander dertig [voud].

horizontal rule

 

 

 

www.DsHuisman.nl