Start Preken Leespreken Biografie Hulp Links Contact

MattheŁs 1 vers 19 t/m 23

Omhoog

 

 

  

 

    

 

 

 

 

horizontal rule

Beluister

Thema Jozefs troost
Preekplaats Vlaardingen
Datum 25-12-1967
Bijzonderheid Kerstfeest.
Tekst 19 Jozef nu, haar man, alzo hij rechtvaardig was, en haar niet wilde openbaarlijk te schande maken, was van wil haar heimelijk te verlaten. 20 En alzo hij deze dingen in den zin had, ziet, de engel des Heeren verscheen hem in den droom, zeggende: Jozef, gij zone Davids! wees niet bevreesd Maria, uw vrouw, tot u te nemen; want hetgeen in haar ontvangen is, dat is uit den Heiligen Geest; 21 En zij zal een Zoon baren, en gij zult Zijn naam heten JEZUS; want Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden. 22 En dit alles is geschied, opdat vervuld zou worden, hetgeen van den Heere gesproken is, door den profeet, zeggende: 23 Ziet, de maagd zal zwanger worden, en een Zoon baren, en gij zult Zijn naam heten Emmanuel; hetwelk is, overgezet zijnde, God met ons.

horizontal rule

 

 

 

www.DsHuisman.nl