Start Preken Leespreken Biografie Hulp Links Contact

Jesaja 61 vers 1 t/m 3

Omhoog

 

 

  

 

    

 

 

 

 

horizontal rule

Beluister

Thema Het evangelie naar Jesaja
Preekplaats Vlaardingen
Datum 18-12-1988
Bijzonderheid Advent.
Tekst 1 De Geest des Heeren HEEREN is op Mij, omdat de Heere Mij gezalfd heeft, om een blijde boodschap te brengen den zachtmoedigen; Hij heeft Mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van harte, om den gevangenen vrijheid uit te roepen, en den gebondenen opening der gevangenis; 2 Om uit te roepen het jaar van het welbehagen des HEEREN, en den dag der wraak onzes Gods; om alle treurigen te troosten; 3 Om den treurigen Sions te beschikken dat hun gegeven worde sieraad voor as, vreugdeolie voor treurigheid, het gewaad des lofs voor een benauwden geest; opdat zij genaamd worden eikebomen der gerechtigheid, een planting des HEEREN, opdat Hij verheerlijkt worde.

horizontal rule

 

 

 

www.DsHuisman.nl