Start Preken Leespreken Biografie Hulp Links Contact

Johannes 21 vers 15 t/m 17

Omhoog

 

 

  

 

    

 

 

 

 

horizontal rule

Beluister

Thema Jezus herstelt Petrus in Zijn Ambt.
Preekplaats Terneuzen
Datum 6-5-1990
Bijzonderheid Geen bijzonderheden
Tekst 15Toen zij dan het middagmaal gehouden hadden, zeide Jezus tot Simon Petrus: Simon, zoon van Jonas, hebt gij Mij liever dan dezen? Hij zeide tot Hem: Ja, Heere! Gij weet, dat ik U liefheb. Hij zeide tot hem: Weid Mijn lammeren. 16 Hij zeide wederom tot hem ten tweeden maal: Simon, zoon van Jonas, hebt gij Mij lief? Hij zeide tot Hem: Ja, Heere, gij weet, dat ik U liefheb. Hij zeide tot hem: Hoed Mijn schapen. 17 Hij zeide tot hem ten derden maal: Simon, zoon van Jonas, hebt gij Mij lief? Petrus werd bedroefd, omdat Hij ten derden maal tot hem zeide: Hebt gij Mij lief, en zeide tot Hem: Heere! Gij weet alle dingen, Gij weet, dat ik U liefheb. Jezus zeide tot hem: Weid Mijn schapen.

horizontal rule

 

 

 

www.DsHuisman.nl