Start Preken Leespreken Biografie Hulp Links Contact

Johannes 13 vers 25 t/m 30

Omhoog

 

 

  

 

    

 

 

 

 

horizontal rule

Beluister

Thema De lijdende Borg openbaart Zijn Alwetendheid.
Preekplaats Terneuzen
Datum 7-3-1993
Bijzonderheid Geen bijzonderheden
Tekst 25 En deze, vallende op de borst van Jezus, zeide tot Hem: Heere, wie is het? 26 Jezus antwoordde: Deze is het, dien Ik de bete, als IK ze ingedoopt heb, geven zal. En als Hij de bete ingedoopt had, gaf Hij ze Judas, Simons zoon, Iskariot. 27 En na de bete, toen voer de satan in hem. Jezus dan zeide tot hem: Wat gij doet, doe het haastelijk. 28 En dit verstond niemand dergenen, die aanzaten, waartoe Hij hem dat zeide. 29 Want sommigen meenden, dewijl Judas de beurs had, dat hem Jezus zeide: Koop, hetgeen wij van node hebben tot het feest, of, dat hij den armen wat geven zou. 30 Hij dan, de bete genomen hebbende, ging terstond uit. En het was nacht.

horizontal rule

 

 

 

www.DsHuisman.nl