Start Preken Leespreken Biografie Hulp Links Contact

Lukas 12 vers 16 t/m 21

Omhoog

 

 

  

 

    

 

 

 

 

horizontal rule

Beluister

Thema De rijke DWAAS (gekijkenis)
Preekplaats Terneuzen
Datum 24-11-1994
Bijzonderheid Dankdag
Tekst 16 En Hij zeide tot hen een gelijkenis, en sprak: Eens rijken mensen land had wel gedragen; 17 En hij overleide bij zichzelven, zeggende: Wat zal ik doen, want ik heb niet, waarin ik mijn vruchten zal verzamelen. 18 En hij zeide: Dit zal ik doen; ik zal mijn schuren afbreken, en grotere bouwen, en zal aldaar verzamelen al dit mijn gewas, en deze mijn goederen; 19 En ik zal tot mijn ziel zeggen: Ziel! gij hebt vele goederen, die opgelegd zijn voor vele jaren, neem rust, eet, drink, wees vrolijk. 20 Maar God zeide tot hem: Gij dwaas! in dezen nacht zal men uw ziel van u afeisen; en hetgeen gij bereid hebt, wiens zal het zijn? 21 Alzo is het met dien, die zichzelven schatten vergadert, en niet rijk is in God.

horizontal rule

 

 

 

www.DsHuisman.nl