Start Preken Leespreken Biografie Hulp Links Contact

Lukas 8 vers 46 t/m 48

Omhoog

 

 

  

 

    

 

 

 

 

horizontal rule

Beluister

Thema Het KOMEN tot Jezus
Preekplaats Terneuzen
Datum 2-9-1990
Bijzonderheid Geen bijzonderheden
Tekst 46 En Jezus zeide: Iemand heeft Mij aangeraakt; want Ik heb bekend, dat kracht van Mij uitgegaan is. 47 De vrouw nu, ziende, dat zij niet verborgen was, kwam bevende, en voor Hem nedervallende, verklaarde Hem voor al het volk, om wat oorzaak zij Hem aangeraakt had, en hoe zij terstond genezen was. 48 En Hij zeide tot haar: Dochter, wees welgemoed, uw geloof heeft u behouden; ga heen in vrede.

horizontal rule

 

 

 

www.DsHuisman.nl