Start Preken Leespreken Biografie Hulp Links Contact

Lukas 23 vers 47 t/m 49

Omhoog

 

 

  

 

    

 

 

 

 

horizontal rule

Beluister

Thema De gevolgen van het sterven van Jezus.
Preekplaats Terneuzen
Datum 1-4-1994
Bijzonderheid Goede Vrijdag.
Tekst 47 Als nu de hoofdman over honderd zag, wat er geschied was, verheerlijkte hij God, en zeide: Waarlijk, deze Mens was rechtvaardig. 48 En al de scharen, die samengekomen waren om dit te aanschouwen, ziende de dingen, die geschied waren, keerden wederom, slaande op hun borsten. 49 En al Zijn bekenden stonden van verre, ook de vrouwen, die Hem te zamen gevolgd waren van Galilea, en zagen dit aan.

horizontal rule

 

 

 

www.DsHuisman.nl