Start Preken Leespreken Biografie Hulp Links Contact

Lukas 8 vers 11 t/m 15

Omhoog

 

 

  

 

    

 

 

 

 

horizontal rule

Beluister

Thema De gelijkenis van de Zaaier
Preekplaats Terneuzen
Datum 9-9-1990
Bijzonderheid Geen bijzonderheden
Tekst 11 Dit is nu de gelijkenis: Het zaad is het Woord Gods. 12 En die bij den weg bezaaid worden, zijn dezen, die horen; daarna komt de duivel, en neemt het Woord uit hun hart weg, opdat zij niet zouden geloven, en zalig worden. 13 En die op de steenrots bezaaid worden, zijn dezen, die, wanneer zij het gehoord hebben, het Woord met vreugde ontvangen; en dezen hebben geen wortel, die maar voor een tijd geloven, en in den tijd der verzoeking wijken zij af. 14 En dat in de doornen valt, zijn dezen, die gehoord hebben, en heengaande verstikt worden door de zorgvuldigheden, en rijkdom, en wellusten des levens, en voldragen geen vrucht. 15 En dat in de goede aarde valt, zijn dezen, die, het Woord gehoord hebbende, hetzelve in een eerlijk en goed hart bewaren, en in volstandigheid vruchten voortbrengen.

horizontal rule

 

 

 

www.DsHuisman.nl