Start Preken Leespreken Biografie Hulp Links Contact

Lukas 2 vers 15 t/m 17

Omhoog

 

 

  

 

    

 

 

 

 

horizontal rule

Beluister

Thema Gods grote Gave.
Preekplaats Terneuzen
Datum 26-12-1993
Bijzonderheid 2e Kerstdag
Tekst 15 En het geschiedde, als de engelen van hen weggevaren waren naar den hemel, dat de herders tot elkander zeiden: Laat ons dan heengaan naar Bethlehem, en laat ons zien het woord, dat er geschied is, hetwelk de Heere ons heeft verkondigd. 16 En zij kwamen met haast, en vonden Maria en Jozef, en het Kindeken liggende in de kribbe. 17 En als zij Het gezien hadden, maakten zij alom bekend het woord, dat hun van dit Kindeken gezegd was.

horizontal rule

 

 

 

www.DsHuisman.nl