Start Preken Leespreken Biografie Hulp Links Contact

Lukas 2 vers 15 en 16

Omhoog

 

 

  

 

    

 

 

 

 

horizontal rule

Beluister

Thema Het gepredikte Woord geloofd!
Preekplaats Terneuzen
Datum 25-12-1992
Bijzonderheid Kerstfeest.
Tekst 15 En het geschiedde, als de engelen van hen weggevaren waren naar den hemel, dat de herders tot elkander zeiden: Laat ons dan heengaan naar Bethlehem, en laat ons zien het woord, dat er geschied is, hetwelk de Heere ons heeft verkondigd. 16 En zij kwamen met haast, en vonden Maria en Jozef, en het Kindeken liggende in de kribbe.

horizontal rule

 

 

 

www.DsHuisman.nl