Start Preken Leespreken Biografie Hulp Links Contact

Lukas 2 vers 13 t/m 16

Omhoog

 

 

  

 

    

 

 

 

 

horizontal rule

Beluister

Thema In Mensen een Welbehagen! Wat betekent dat?
Preekplaats Terneuzen
Datum 26-12-1991
Bijzonderheid 2e Kerstdag
Tekst 13 En van stonde aan was er met den engel een menigte des hemelsen heirlegers, prijzende God en zeggende: 14 Ere zij God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde, in de mensen een welbehagen. 15 En het geschiedde, als de engelen van hen weggevaren waren naar den hemel, dat de herders tot elkander zeiden: Laat ons dan heengaan naar Bethlehem, en laat ons zien het woord, dat er geschied is, hetwelk de Heere ons heeft verkondigd. 16 En zij kwamen met haast, en vonden Maria en Jozef, en het Kindeken liggende in de kribbe.

horizontal rule

 

 

 

www.DsHuisman.nl