Start Preken Leespreken Biografie Hulp Links Contact

Lukas 7 vers 31 t/m 35

Omhoog

 

 

  

 

    

 

 

 

 

horizontal rule

Beluister

Thema Het Evangelie van Jezus als fluitspel veracht
Preekplaats Terneuzen
Datum 16-2-1992
Bijzonderheid Geen bijzonderheden
Tekst 31 En de Heere zeide: Bij wien zal Ik dan de mensen van dit geslacht vergelijken, en wien zijn zij gelijk? 32 Zij zijn gelijk aan de kinderen, die op de markt zitten, en elkander toeroepen, en zeggen: Wij hebben u op de fluit gespeeld, en gij hebt niet gedanst; wij hebben u klaagliederen gezongen, en gij hebt niet geweend. 33 Want Johannes de Doper is gekomen, noch brood etende, noch wijn drinkende; en gij zegt: Hij heeft den duivel. 34 De Zoon des mensen is gekomen, etende en drinkende, en gij zegt: Ziet daar, een Mens, Die een vraat en wijnzuiper is, een Vriend van tollenaren en zondaren. 35 Doch de wijsheid is gerechtvaardigd geworden van al haar kinderen.

horizontal rule

 

 

 

www.DsHuisman.nl