Start Preken Leespreken Biografie Hulp Links Contact

Lukas 6 vers 6 t/m 10

Omhoog

 

 

  

 

    

 

 

 

 

horizontal rule

Beluister

Thema Jezus geneest een lamme hand
Preekplaats Terneuzen
Datum 24-7-1994
Bijzonderheid Geen bijzonderheden
Tekst 6 En het geschiedde ook op een anderen sabbat, dat Hij in de synagoge ging, en leerde. En daar was een mens, en zijn rechterhand was dor. 7 En de Schriftgeleerden en de Farizeen namen Hem waar, of Hij op den sabbat genezen zou; opdat zij enige beschuldiging tegen Hem mochten vinden. 8 Doch Hij kende hun gedachten, en zeide tot den mens, die de dorre hand had: Rijs op, en sta in het midden. En hij opgestaan zijnde, stond over einde. 9 Zo zeide dan Jezus tot hen: Ik zal u vragen: Wat is geoorloofd op de sabbatten, goed te doen, of kwaad te doen, een mens te behouden, of te verderven? 10 En hen allen rondom aangezien hebbende, zeide Hij tot den mens: Strek uw hand uit. En hij deed alzo; en zijn hand werd hersteld, gezond gelijk de andere.

horizontal rule

 

 

 

www.DsHuisman.nl