Start Preken Leespreken Biografie Hulp Links Contact

Lukas 1 vers 11 t/m 16

Omhoog

 

 

  

 

    

 

 

 

 

horizontal rule

Beluister

Thema Gods boodschap aan Zijn knecht Zacharias.
Preekplaats Terneuzen
Datum 6-12-1992
Bijzonderheid Advent.
Tekst 11 En van hem werd gezien een engel des Heeren, staande ter rechter zijde van het altaar des reukoffers. 12 En Zacharias, hem ziende, werd ontroerd, en vreze is op hem gevallen. 13 Maar de engel zeide tot hem: Vrees niet, Zacharias! want uw gebed is verhoord, en uw vrouw Elizabet zal u een zoon baren, en gij zult zijn naam heten Johannes. 14 En u zal blijdschap en verheuging zijn, en velen zullen zich over zijn geboorte verblijden. 15 Want hij zal groot zijn voor den Heere; noch wijn, noch sterken drank zal hij drinken, en hij zal met den Heiligen Geest vervuld worden, ook van zijner moeders lijf aan. 16 En hij zal velen der kinderen Israels bekeren tot den Heere, hun God.

horizontal rule

 

 

 

www.DsHuisman.nl