Start Preken Leespreken Biografie Hulp Links Contact

Lukas 1 vers 8 t/m 11

Omhoog

 

 

  

 

    

 

 

 

 

horizontal rule

Beluister

Thema Het Morgenrood van de Nieuwe Dag.
Preekplaats Terneuzen
Datum 11-12-1994
Bijzonderheid Geen bijzonderheden
Tekst 8 En het geschiedde, dat, als hij het priesterambt bediende voor God, in de beurt zijner dagorde. 9 Naar de gewoonte der priesterlijke bediening, hem te lote was gevallen, dat hij zoude ingaan in den tempel des Heeren om te reukofferen. 10 En al de menigte des volks was buiten, biddende, ten ure des reukoffers. 11 En van hem werd gezien een engel des Heeren, staande ter rechter zijde van het altaar des reukoffers.

horizontal rule

 

 

 

www.DsHuisman.nl